5η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (28-6-2021)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο      24-06-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ. 6415

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                                    1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη    Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                Β.- Τον κ.  Πρόεδρο  Κοινότητας  Σικυώνος –  (Κιάτου).

                      Tον κ.  Πρόεδρο Κοινότητας  Ψαρίου.

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 28ην   Ιουνίου   2021 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επί  αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Α. Κοββατζή  και Π. Παπαληγούρα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο (Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή χρήσης  Β΄  ειδικός προϋπολογισμός ατελώς.
2 Περί αιτήματος της Κοινότητας Ψαρίου, για  την επέκταση χώρου Κοιμητηρίου.

 

                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                                                                 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email