487/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 487/2016

Περίληψη : Ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας»στο Δήμο Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος    
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Β’ (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο: Ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας»στο Δήμο Σικυωνίων» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντ/ρχο των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

     « Με την αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών   λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τΒ/30.3.2016) δόθηκε η δυνατότητα λειτουργίας «Κέντρου Κοινότητας» σε κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού, ως δομής συμπληρωματικής των κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό την στήριξη των ΟΤΑ στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

     Με την ΚΥΑ ορίζονται ρητά οι δήμοι ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας και προβλέπεται η στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό (Κοιν. Λειτουργοί κ.α.) για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την πληροφόρησή τους σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, την κοινωνική τους ένταξη, την ενημέρωση για προγράμματα και δράσεις απασχόλησης κλπ.

       Μετά την έκδοση της ΚΥΑ οι Περιφέρειες της Ελλάδος εξέδωσαν πρόσκληση προς τους Δήμους αρμοδιότητας τους για την υποβολή των σχετικών φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι όλων των Δήμων του Νομού παρευρεθήκαμε σε σύσκεψη στην Π.Ε. Κορινθίας όπου ενημερωθήκαμε για την τακτική που επρόκειτο να ακολουθήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με τα Κέντρα Κοινότητας και παρουσιάστηκε δείγμα Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και των Δήμων του νομού. Ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας μόνο στον κεντρικό δήμο κάθε νομού, στην περίπτωσή μας στο Δήμο Κορινθίων, και μία κινητή μονάδα η οποία με έδρα την Κόρινθο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των υπολοίπων Δήμων του νομού!!!

       Όλοι οι εκπρόσωποι των δήμων του νομού, όπως ήταν αναμενόμενο, δηλώσαμε την αντίθεσή μας προς τον προτεινόμενο σχεδιασμό, ο οποίος ουδόλως εξυπηρετεί τους δήμους στην άσκηση της κοινωνικής τους πολιτικής και τους αποστερεί την δυνατότητα απόκτησης πόρων και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών τους στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε.

       Ακολούθως οι έξι δήμαρχοι του νομού συνυπέγραψαν επιστολή στις 29/9/2016 (συν. 2) με την οποία ενημέρωσαν την Αν. Υπουργό ΥΠ.Ε.Κ.Α.&Κ.Α. κα Θ. Φωτίου για την ιδιαιτερότητα των ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λειτουργεί διαφορετικά από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας και ζήτησαν τη συμβολή της στην επίλυση του σοβαρού θέματος που έχει ανακύψει.

         Στις 30/1/2016 λάβαμε την (4) σχετική επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία εμμένει στην δημιουργία Κέντρου Κοινότητας μόνο στην Κόρινθο και την κάλυψη όλων των υπολοίπων δήμων του νομού με μία κινητή μονάδα θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζεται «ποιότητα παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου».

Κατόπιν τούτου, και έχοντας υπόψη:

α) την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει ρητά στο άρθρ. 4 ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας τους Δήμους και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς),

β) τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί από όλες τις Περιφέρειες σε εθνικό επίπεδο, όπου προβλέπεται η λειτουργία Κέντρων Κοινότητας αποκλειστικά από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού,

γ) τη διαφοροποίηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μόνον, ως αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και συγκεκριμένα την πρόβλεψη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας μόνο στον κεντρικό δήμο κάθε νομού και κάλυψη όλων των υπολοίπων με μία κινητή μονάδα,

Προτείνω την μη συμμετοχή του δήμου μας σε οποιαδήποτε πρόσκληση που αντιτίθεται στον εθνικό σχεδιασμό και καλούμε και τους άλλους δήμους του νομού να έχουν αντίστοιχη θέση.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τΒ/30.3.2016)
  • την ενημέρωση και πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μυττά Ιωάννη – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Ομόφωνα : Θεωρεί το θέμα κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7

                               του Ν.3852/2010.

2. Κατά πλειοψηφία :Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασ. Νανόπουλου

Α. Διαμαρτύρεται, για την πολιτική που ακολουθείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μόνο, σε σχέση με την Ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας η οποία, αντιτίθεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τΒ/30.3.2016) στην οποία ορίζει ρητά στο άρθρο 4 ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας , τους Δήμους και τους φορείς που εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς).

Β. Καλεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου να εκδώσει πρόσκληση σύμφωνα με την

Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 ΚΥΑ για όλους τους Δήμους του Ν. Κορινθίας .

Γ. Καλεί όλους τους Δήμους του Νομού να λάβουν αντίστοιχη θέση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 487/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email