484/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 31ης/29.11.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 484/2016

Περίληψη : Έκφραση Συλλυπητηρίων στην Οικογένεια του Εκλιπόντος Σκάζα Νικολάου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 18005/29-11-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος   Μέλος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Αντιπρόεδρος        
3 Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας        
4 Θελερίτης Γεώργιος Μέλος        
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                  »        
6 Μπούρης Ευάγγελος     »        
7 Τσιάνος Ιωάννης   »        
8 Μυττάς Ιωάννης »        
9 Πανάγου Αθανάσιος                                                         »        
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                                »          

11

Καρακούσης Ευάγγελος                                                   »        
12 Χρυσικός   Παύλος                                                               »        
13 Αλεξόπουλος Βασίλειος                                                             »        
14 Φιακάς Παναγιώτης   »        
15 Ζάρκος Δημήτριος   »        
16 Δομετίου Βασίλειος                                                           »        
17 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                                   »        
18 Κελλάρη Ιωάννα                                                                 »        
19 Σπανός Κωνσταντίνος                                                     »        
20 Λαλιώτης Γεώργιος         »        
21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   »        
22 Σκαρμούτσος Νικόλαος                                                   »            
23 Κελλάρης Βασίλειος                                                         »        
24 Γεώργας Χρήστος                                                             »        
25 Μπακόλιας Παναγιώτης                                                 »        
26 Νανόπουλος Βασίλειος                                                   »        
   
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1 Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)   Ουδείς  
  2 Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)      
  3 Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)      
  4 Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)      
  5 Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)      
  6 Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)      
  7 Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)      
  8 Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)      
  9 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)      
  10 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)      
  11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)      
  12 Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)      
  13 Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)      
  14 Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)      
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Ουδείς 22 Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
  1 Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)      
  2 Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)      
  3 Σκούπας Απόστολος (Μποζικών)      
  4 Καραχλής Νικόλαος (Τιτάνης)      
  5 Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)      
  6 Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)      
  7 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)      
  8 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)      
  9 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)      
  10 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)      
  11 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)      
  12 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)      
  13 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράματος)      
  14 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)      
  15 Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)      
  16 Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)      
  17 Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)      
  18 Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)      
  19 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )      
  20 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)      
  21 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)      
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω του τραγικού συμβάντος της αναγγελίας θανάτου, του Νικολάου Σκάζα υιού του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

     Στην συνέχει ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έκφραση Συλλυπητηρίων στην Οικογένεια του Εκλιπόντος Σκάζα Νικολάου» ενημέρωσε το συμβούλιο για τον τραγικό θάνατο του Νικολάου Σκάζα και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ενημέρωση του τραγικού συμβάντος,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Θ ε ω ρ ε ί τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα , σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.
  • Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, συμπαρίστανται στο πένθος και εκφράζουν τα ειλικρινή τους Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος Νικολάου Σκάζα .
  • Να παραστούν στην εξόδιο ακολουθίαως ελάχιστη ένδειξη τιμής και συμπαράσταση στη οικογένεια.

 

  • Η παρούσα απόφαση να δοθεί στην οικογένεια του Εκλιπόντος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 484/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email