479/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 479/2018

Περίληψη : Έγκριση αδείας εισόδου εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καισαρίου μετά από αίτημα του κ. Κόϊκα Βασιλείου  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο  

Στο 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αδείας εισόδου εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καισαρίου μετά από αίτημα του κ. Κόϊκα Βασιλείου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,   κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το από 30-11-2018 αίτημα του κ. Κόϊκα Βασιλείου με το οποίο ζητά να του χορηγηθεί, άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων  επί  αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής  για συσκευασία νωπών  αγροτικών προϊόντων & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα Παναγιώτη, με ενοικιαστή τον κ. Κόϊκα  Βασίλειο ,στην θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων »

 

Β. Την αριθ. 29/2018 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με την οποία ομόφωνα  γνωμοδοτεί και εγκρίνει το παραπάνω αίτημα του κ. Κόϊκα  Παναγιώτη .

 

Γ. Την από 11-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 13482

Κιάτο   11/12/2018

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου- Β. Παπαβασιλείου

Τηλ 27423-60105, 60106

Fax  27420-23562

Προς:

1.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2. κο Πρόεδρο

Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής  για συσκευασία νωπών  αγροτικών προϊόντων & συντήρηση με ψύξη, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα Παναγιώτη, με ενοικιαστή τον κ. Κόϊκα Βασίλειο ,στην θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων »

 

ΣΧΕΤ:          α) η αριθμ. 13482/30-11-2018  αίτηση του κ.  Κοϊκα Βασίλειου
β) τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση

                γ) τις απαιτούμενες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις του κ. Κόϊκα Βασίλειου 

                   δ) τοους τίτλους κτήσης :  Αρ. Συμβολαίου 32.572/1990 & 2.216/2007

                   ε) το Συμφωνητικό παράτασης μίσθωσης αγροτικού ακινήτου            

                ζ) τις δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης εκπόνησης μελέτης   και   επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων

     

Έχοντας υπόψη:

 1. Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια ,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού , στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 13482/30-11-2018 αίτηση του κ. Κόϊκα Βασίλειου την οποία συνοδεύει φάκελος με απαιτούμενα δικαιολογητικά
 5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας, που διενεργήθηκε την 11η Δεκεμβρίου 2018,ημέρα Τρίτη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της μελλοντικής κατασκευής εισόδουεξόδου από τον άξονα της αγροτικής οδού και τα  70 μέτρα  ορατότητας που απαιτούνται
 6. το τοπογραφικό διάγραμμα & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 7. Το με αρ. 1429/2013 Συμφωνητικό παράτασης μίσθωσης αγροτικού ακινήτου
 8. Την από Νοέμβριο 2018 δήλωση ανάθεσης του κ. Κόϊκα Βασίλειου προς τον κο Παπανικολάου Γεώργιο Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό, για τη εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής νωπών αγροτικών προϊόντων
 9. Την από Νοέμβριο 2018 δήλωση ανάληψης του κου Παπανικολάου Γεώργιου Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων, από τον κ. Κόϊκα Βασίλειο ,
 10. Την υπεύθυνη δήλωση του κ. Κόϊκα Βασίλειου που δηλώνει ότι:
  α) Η υπό ίδρυση εγκατάσταση πρόκειται να είναι Συσκευαστήριο νωπών αγροτικών προϊόντων με ψυκτικό θάλαμο

β) οι  εγκαταστάσεις του  θα λειτουργούν καθημερινά εντός του νομίμου   ωραρίου, μόνο ημέρα

γ) Αποδέχεται την είσοδο – έξοδο οχημάτων στην εγκατάσταση που έχει ενοικιάσει στο υπό ίδρυση Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής για  Συσκευαστήριο νωπών αγροτικών προϊόντων με ψυκτικό θάλαμο ως προσωρινή και θα μετατοπίσει αυτή με δαπάνες του σε περίπτωση διαπλάτυνσης κ.λ.π. της υφιστάμενης αγροτικής οδού

 

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου, που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, έχει   μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα στην εγκατάσταση του Κέντρου Αποθήκευσης & Διαμονής του Συσκευαστηρίου νωπών  αγροτικών προϊόντων με πρόσωπο σε αγροτική οδό , όπως αυτή εμφανίζεται στα σχέδια της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Παπανικολάου Γεώργιος  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η μελλοντική θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέ ρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ)ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 11. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες:

Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ),

Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της εξόδου του   οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων,

Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος»,

Ρ-40  «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»

Ρ-44 «Έξοδος από περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης»

Ρ-48 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά»

. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 2. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της  εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Υπηρεσίας μας για την καλή κατασκευή της εισόδου– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού

(Άρθρο 32 Β.Δ_. 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006).

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Σχέδια της μελέτης εισόδου – εξόδου

Η μηχανικός

Μαστέλλου Γεωργία

Τοπογρ. Μηχανικός Π.Ε. 5

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 30-11-2018 αίτημα του κ.. Κόϊκα Βασιλείου.
 • την αριθ. 29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • την 11-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει, το αίτημα του κ. κ.. Κόϊκα Βασιλείου και του χορηγεί , άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων  επί της αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής  για συσκευασία νωπών  αγροτικών προϊόντων & συντήρηση με ψύξη,  εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Κόϊκα Παναγιώτη, με ενοικιαστή τον κ. Κόϊκα  Βασίλειο ,στην θέση «Παναγία» του αναδασμού Καισαρίου, εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων », σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην 11-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  479/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email