459/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 459/2016

Περίληψη : Χορήγηση άδειας οριοθέτησης χώρου μιας θέσης, στάσης – στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, έμπροσθεν του Κέντρου Φυσικοθεραπείας ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βαμβακάρη στην οδό Περιάνδρου αριθ.40   στην Δ. Κ. Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο

   Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,«Χορήγηση άδειας οριοθέτησης χώρου μιας θέσης, στάσης – στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, έμπροσθεν του Κέντρου Φυσικοθεραπείας ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βαμβακάρη στην οδό Περιάνδρου αριθ. 40 , στην Δ. Κ. Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 1. 1.Το με αριθ. Πρωτ. την από 14636/30-9-2016 αίτημα κ. Βαμβακάρη Μιχαήλ με το οποίο ζητά άδεια στάθμευσης μιας θέσης Α.Μ.Ε.Α έμπροσθεν του, Κέντρο Φυσικοθεραπείας ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου αριθ.40   της Δ. Κ. Σικυωνίων .
 1. 2.Την από 5-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κιάτο 05/10/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ           ΠΡΟΣ το Δημοτικό Συμβούλιο

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 34 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.
 2. Το Ν. 960/1979 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα
 3. Την αριθμ. 14636/2016 αίτηση του κ. Βαμβακάρη Μιχάλη , για άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση των ασθενών του Κέντρου Φυσιοθεραπείας.
 4. Την από 04.10.2016 Έκθεση Αυτοψίας της μηχανικού κας Γεωργίας Μαστέλλου
 5. 5.Το γεγονός ότι στην οδό Περιάνδρου αρ… στην ΔΚ Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, βρίσκεται στο ισόγειο της οικοδομής το Κέντρο Φυσιοθεραπείας, για το οποίο δεν υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.
                                                      Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

 

Να μην χορηγηθεί μεμονωμένα άδεια στάθμευσης εμπρός του Κέντρου Φυσιοθεραπείας του κ. Βαμβακάρη Μιχάλη, αλλά να ληφθεί υπ΄όψη το αίτημα του στον γενικότερο σχεδιασμό οριοθέτησης χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης της πόλης του Κιάτου.

              

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ3

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. την από 14636/30-9-2016 αίτημα κ. Βαμβακάρη Μιχαήλ
 • την από 05-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου  -και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Α. Λεονάρδου , Ι. Μυττά , Σ. Κουτρέτση , Ι. Σωτηρόπουλου ,

Α. Πανάγου, Β. Μπουζιάνη – Τσαντήλα , θελερίτη Γ.

      

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την χορήγηση άδειας οριοθέτησης χώρου μιας θέσης, στάσης – στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, έμπροσθεν του Κέντρου Φυσικοθεραπείας ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βαμβακάρη που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου αριθ. 40, στην Δ. Κ. Σικυωνίων.

2. Η εν λόγω οριοθέτηση του χώρου θα γίνει κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που χορηγείται η παρούσα απόφαση, ο Δήμος μας δύναται να την ανακαλέσει.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 459/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email