454/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 454/2016

Περίληψη :

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εγκεκριμένη πράξη ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ – Νεά Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα             3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Γ’ (προ ημερήσιας διάταξης)

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εγκεκριμένη πράξη ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ – Νεά Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212)» ,και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

   Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

           Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου :

1. Την με αριθ. πρωτ. 2328/14-1-2016 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

2. Την από 16-11-2016 εισήγηση της Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμούτου Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 16 Νοεμβρίου 2016

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                   Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                            

Παιδείας & Πολιτισμού                                              

ΠΡΟΣ

             κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ – Νέα Φάση» με    

                 κωδικό ΟΠΣ 5002212.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 213/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η με αριθ. πρωτ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά

     Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

     Θρησκευμάτων προς τους Δήμους της χώρας.

Με την παραπάνω (1) σχετική απόφαση Δ.Σ. ο Δήμος Σικυωνίων είχε αποφασίσει την Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο μας. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες, στις 10 Ιουλίου 2012 υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Το ΚΔΒΜ του Δήμου μας λειτούργησε επιτυχημένα έως τον Ιανουάριο του 2016 προσφέροντας δωρεάν πλήθος προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας στους δημότες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Δήμο Σικυωνίων, όπως και σε όλη την Ελλάδα, στο τέλος Ιανουαρίου 2016.

Στις 14/11/2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η αριθμ. πρωτ. 2328/14-11-2016 Πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι Δήμοι να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010.

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν:

 1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές),
 2. στην κάλυψη των δαπανώνγια την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
 3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και
 1. στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση αναλαμβάνουν:

 1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ.,
 2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 3. τον ορισμό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 4. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
 • Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.
 • Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
 • Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Προώθηση τοπικών προγραμμάτων του Δήμου.
 • Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ .
 • Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
 • Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 1. την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης.

Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύμφωνο Συνεργασίας για την ένταξή τους στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Σύμφωνα με την πρόσκληση απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με:

α)   την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένας χώρος διοίκησης και ένας χώρος εκπαίδευσης, που διατίθενται στο Κ.Δ.Β.Μ. (σε περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση, λόγω συμμετοχής του στην υλοποίηση προγραμμάτων κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τότε δεν απαιτείται νέα, παρά μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται δομικά στοιχεία αυτής π.χ. χώρος εκπαίδευσης).

β)   τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

γ)   τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου.

δ)   τον ορισμό Υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει).

Σημειώνουμε ότι:

α) ο Δήμος Σικυωνίων είχε προβεί σε ίδρυση και λειτουργία ΚΔΒΜ το οποίο στεγαζόταν στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου και η λειτουργία του υπαγόταν, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,

β) δεν προβλέπεται η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων, δεδομένου ότι η σχετική πρόσκληση (αριθμ. πρωτ. 4113/24-10-2016) που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου αφορά μόνο στους Δήμους Καλαμάτας, Κορινθίων, Ναυπλιέων, Σπάρτης και Τρίπολης.  

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου ο Δήμος Σικυωνίων να ενταχθεί στην παραπάνω Πράξη, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα εξής:

α)   τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας με εξουσιοδότηση του προσώπου που θα υπογράψει.

β)   τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ. και την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ο ίδιος θα φροντίσει για τη δημιουργία πλήρους φακέλου αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση και την υποβολή του στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η Προϊσταμένη του Τμ. Κοιν. Προστασίας

Παιδείας & Πολιτισμού

Γεωργία Γκαβάγια

Ε 1 Διοικητικού

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την με αριθ. πρωτ. 2328/14-1-2016 Ανοιχτή Πρόσκληση
 • την από 16-11-2016 εισήγηση της Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμούτου Δήμου Σικυωνίων , -και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67

παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2.Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, και Εξουσιοδοτεί , το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

  

3. Ο ρ ί ζ ε ι Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ. και την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία

Δια Βίου Μάθησης την Υπάλληλο του Δήμου Γκαβάγια Γεωργία, για τη σύνταξη πλήρους φακέλου αίτησης

συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.2328/14-11-2016 πρόσκληση και την υποβολή του στη Γενική

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 454/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email