451/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 41ης/21.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 451/2017

 

Περίληψη :

Συμπαράσταση του Δήμου Σικυωνίων, προς το Δήμο Μάνδρας και στους πλυμμηροπαθείς

Κατοίκους του.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 19258/17.11.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                       Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτη’ς Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρη Ιωάννα   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Χρυσικός Παύλος     16. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
17. Φιακάς Παναγιώτης   18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Ραυτόπουλος Γεώργιος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Πανάγου Αθανάσιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κελλάρης Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου)      
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Α’ (Προ Ημερήσιας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω έκτακτης ανάγκης, το θέμα

με τίτλο: «Συμπαράσταση του Δήμου Σικυωνίων, προς το Δήμο Μάνδρας και στους πλυμμηροπαθείς

κατοίκους του»,

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

    

   Ακολούθως ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα παρακάτω :

….Ο Δήμος Σικυωνίων εκφράζει, τη συμπαράστασή του προς το Δήμο Μάνδρας και τη βαθύτατη θλίψη και τα συλλυπητήρια του, στις οικογένειες των θυμάτων από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου, και στους κατοίκους

για την οικονομική καταστροφή που υπέστησαν.

   Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πλυμμηροπαθείς, ο Δήμος Σικυωνίων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» , καλεί όλους τους Σικυώνιους να σταθούν δίπλα στους δοκιμαζόμενους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης.

 

Παράλληλα αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ την πρόεδρο και τα μέλη του συλλόγου «ΑΓΚΑΛΙΑ – ΖΩ» για την ευαισθησία που τους διακρίνει.

 

Η συγκέντρωση των ειδών θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 22/11 /2017 και από ώρα από 8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων εκφράζει τη συμπαράστασή του προς το Δήμο Μάνδρας, τη βαθύτατη θλίψη και τα συλλυπητήρια του, στις οικογένειες των θυμάτων και τους δοκιμαζόμενους κατοίκους της πληγείσας περιοχής.

  

2.Εγκρίνει,τηΣυνεργασία του Δήμου Σικυωνιων με τον Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» για την συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλυμμηροπαθείς .

3. Ο ρ ί ζ ε ι , το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου, ως χώρο συγκέντρωσης των ειδών πρώτης ανάγκης η οποία θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 22/11 /2017 και από ώρα από 8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 451/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email