450/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ορθή επανάληψη

-ως προς την πρόσκληση

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 450/2016

Περίληψη : Δωρεά Ασθενοφόρου Οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αρ. πρωτ.16664/03.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αναβλήθηκε σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρ. πρωτ. 16824/07.11.2016 νέα πρόσκληση που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Δωρεά Ασθενοφόρου Οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006,o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43382/02.11.2016 έγγραφο του ΕΚΑΒ με το οποίο ζητείται η δωρεά του αρ. ΚΗΥ 5101 ασθενοφόρου του Δήμου μας, καθώς και την από 04/11/2016 εισήγηση του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας , η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                           ΚΙΑΤΟ   04/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Δωρεά ασθενοφόρου

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του το υπ’αριθ. ΚΗΥ 5101 βενζινοκίνητο ασθενοφόρο μάρκας CITROENJUMPER με κινητήρα 2000cm3 το οποίο βρίσκεται σε αχρησία λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού (οδηγός, τραυματιοφορέας) και το ΕΚΑΒ με έγγραφό του έχει εκδηλώσει την επιθυμία να το χρησιμοποιήσει.

Για το ασθενοφόρο αυτό δεν μπορεί να διατεθεί η χρήση του στο ΕΚΑΒ λόγω του άρθρου 13 της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 ΦΕΚ 108/4-2-2010 Β’, αλλά μπορεί να δωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν.3463/20016 που λέει ότι: «…Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής….».

Η δωρεά σημαίνει την διαγραφή του εν λόγω οχήματος από το στόλο οχημάτων του Δήμου και την εγγραφή του στο στόλο οχημάτων του ΕΚΑΒ και την απαλλαγή του Δήμου από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση όπως συντήρηση-επισκευή, ΚΤΕΟ, ασφάλιση κ.λ.π..

Σύμφωνα με τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη δωρεά του ανωτέρω ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, τη διαγραφή αυτού από τη δύναμη του Δήμου μας και την εγγραφή του στο στόλο οχημάτων του ΕΚΑΒ.

                               Ο Αντιδήμαρχος                                                                             Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

                       ΠεριβάλλοντοςΚινητού                                                                               Μηχ/κού Εξοπλισμού

                           Πανάγου Αθανάσιος                                                                                    Τσιοκάρας Ιωάννης

                                                                                                                                         Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το σχετικό έγγραφο του ΕΚΑΒ.
  • τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114)
  • την από 04/11/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη δωρεά του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων, με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 5101, στον Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, με παράλληλη διαγραφή του από το ΜΚΑ του Δήμου μας.

Το ασθενοφόρο θα εδρεύει στο Κιάτο ώστε να παρέχεται καλύτερη επείγουσα προνοσοκομειακή κάλυψη τόσο στο Δήμο Σικυωνίων όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 450/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email