440/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 440/2016

Περίληψη : Λήψη απόφασης για την στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης απορριμμάτων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 16824/07.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης απορριμμάτων ,ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς ΦΟΔΣΑ και ΠΕΔ με ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο της ΣΜΠΕ τονίζοντας ότι δεν απηχεί τις απόψεις της ΠΕΔ και του ΦΟΔΣΑ όπως αυτές διατυπώθηκαν στις αντίστοιχες αποφάσεις τους, σχετικά με τον ΠΕΣΔΑ Περ. Πελοποννήσου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην 509/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη προσωρινής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή και βιολογική επεξεργασία(μετά από διαλογή στην πηγή)» και έθεσε υπόψη του συμβουλίου την απόφαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών συμβούλων

Σπανού Κ., Λαλιώτη Γ., Σαρχάνη Κ., Γεώργα Χ., Μπακόλια Π. & Νανόπουλου Β.

Συμφωνεί με την απόφαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης απορριμμάτων» και θεωρεί απαραίτητη τη διόρθωση – επικαιροποίηση της ΣΜΠΕ ώστε αυτή να συμβαδίζει στο σύνολό της αλλά κυρίως στα έργα που προτείνονται με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου όπως αυτός έχει προκύψει – επικαιροποιηθεί έως σήμερα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 440/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email