44/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΔΑ:ΨΙ7ΡΩ1Θ-ΝΧΖ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 3790                                              

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.44

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα  Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με το σκεπτικό της  παρούσας.

 

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις  Καλλιάνων

 

Κιάτο 21 Μαρτίου 2022

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες.
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
 1. 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email