438/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/7.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 438/2018

Περίληψη : Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ». 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

 

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
       
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
       
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)   .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Β’ (Προ ημερήσιας Διάταξης)   

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,   πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Την από 6-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία και ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

             Κιάτο 06-12-2018

 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας  Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και
 • Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του ανωτέρω έργου προκειμένου να συντηρηθούν τμήματα του οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Καστανιάς.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

 

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», ως ανωτέρω.

 

Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ/ Τ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Β. Το Σχέδιο την Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο έχει ως εξής :

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

 «Περιφέρειας Πελοποννήσου»

και

«Δήμου Σικυωνίων»

για το έργο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

 

[ΤΡΙΠΟΛΗ, ……….. 2018]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

Στην Τρίπολη, σήμερα …………………………… 2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη,

 

 1. το Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο, Γ. Γενημματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα,

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 100 όπως αυτό ισχύει σήμερα,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 4. Την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018 (ΑΔΑ: 62Α87Λ1-ΒΛ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2018 με την οποία χρηματοδοτείται το έργο, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και κωδικό έργου ΙΔΠ032017013,
 5. Την με αρ.πρωτ……………………….(ΑΔΑ:………………) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
 6. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ………) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ………………….), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και
 7. Την υπ’ αριθμ. ……………. (πρακτικό ….) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: …………………), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018 (ΑΔΑ: 62Α87Λ1-ΒΛ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» και κωδικό ΙΔΠ032017013 με προϋπολογισμό και πίστωση 70.000,00 €, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Καστανιάς του Δήμου Σικυωνίων.

Οι δρόμοι, όπως αποτυπώνονται σε απόσπασμα του google earth που θα συνοδεύει τη μελέτη και οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Δρόμος 1: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 200,00m μήκος και 3,00m πλάτος. Επίσης στο ίδιο τμήμα θα κατασκευαστεί μικρό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 5,00m και διαστάσεων ανωδομής 0,70m (ύψος)*0,30 (πάχος),
 • Δρόμος 2: Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 140,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 3: Τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος και πλακόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 60,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 4: Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 80,00m μήκος και 3,00m πλάτος,
 • Δρόμος 5: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος και
 • Δρόμος 6: Καθαρισμός, μόρφωση ερείσματος και τσιμεντόστρωση σε τμήμα διαστάσεων 100,00m μήκος και 3,00m πλάτος.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» από το Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) ο οποίος δεν δύναται να το χρηματοδοτήσει, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης).

Ρητά αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα συντήρησης οδών κατά την έννοια του Ν.3481/2006 παραμένει στον Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

 • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
 • Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
 • Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 • Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Σικυωνίων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

2.2. ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τις μελέτες (μελέτες εφαρμογής – μελέτες παρακαπτήριων οδών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κ.λ.π. εφόσον απαιτούνται) του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης
 • Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση αδειοδοτήσεων που τυχόν απαιτούνται για το εν λόγω έργο (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση, οικοδομική άδεια κ.λ.π.).
 • Να εξασφαλίσει τη γη, όπου απαιτείται, για την κατασκευή του έργου (συναίνεση παρόδιων ιδιοκτητών).
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία – συντήρηση του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Κορινθίας.

Η πίστωση θα βαρύνει τον Φορέα Χρηματοδότησης στον Κ.Α.Ε.:……………………… και καταχωρήθηκε με ………………… στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γενικής  Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Δήμο Σικυωνίων, στις 31-12-2020, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί οι προαναφερόμενες μελέτες και οι σχετικές αδειοδοτήσεις, όπου απαιτούνται, εντός του τρέχοντος έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

–  ………………………………..  περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον ……………………… περιφερειακό σύμβουλο,

– ……………………… περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. περιφερειακό σύμβουλο,

 • ………………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον …………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Σικυωνίων έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 1. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Για το  Δήμο Σικυωνίων

                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

             ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ                                                                                                                 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την από 6-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
 • το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

1.Αποδέχεται το έκτακτο & κατεπείγον του ανώτερου θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργο με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ», και το σχέδιο αυτής όπως αναγράφεται στο σκεπτικό της Παρούσας .

 

 

 1. Ορίζει ως τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 5) το δημοτικό σύμβουλο Μπούρη Ευάγγελο με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Κουτρέτση Σπυρίδωνα.

 

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί το Δήμαρχο Σικυωνίων  Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της εν λόγω προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση του  παραπάνω έργου  .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  438/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email