43η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 9/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2022

Αρ. Πρωτ.: 20861

Ημ/νία23-12-22

                                     43η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  27.12. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.30’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
7. (2η) παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .
8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (421/22) «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
9. ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.
10. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
11. Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 2924/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. Εργατικών Διαφορών) (αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
12. Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ αναφορικά με την  298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Print Friendly, PDF & Email