428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 428/2017

Περίληψη : Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου φυσικής αγωγής, με σχέση ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 18433/06.111.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτης Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Χρυσικός   Παύλος   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Φιακάς Παναγιώτης   8. Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ., στο τέλος του 10ου θέματος ΗΔ, Μπακόλιας Π., στο τέλος του 11ου θέματος ΗΔ,  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου φυσικής αγωγής, με σχέση ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31/10/2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                               Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2017

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                            

Παιδείας & Πολιτισμού                                              

                                                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

  1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

      

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017 – 2018 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σχετ.:       1. Η αρ. 85/2017 O.E. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΛΘΘΩ1Θ-2Μ7).

2. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-9-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3359/τΒ/22-9-2017).

3. Το αριθμ. πρωτ. ΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

4. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Με την αριθ. 85/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία για την επιμέλεια και σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και:

Με τη (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού εγκρίθηκε η υλοποίηση στο Δήμο μας δύο Γενικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

– Δύο (2) τμήματα «Άθληση και Παιδί»

– Τρία (3) Τμήματα «Άθληση και Γυναίκα»

Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων η 30-10-2017 και ημερομηνία λήξης η 31-7-2018 με μέγιστη περίοδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 28 εβδομάδες.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30/7/2018, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Την αποδοχή των εγκεκριμένων προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου έως 31/7/2018.

2. Την απόφαση για την ημερομηνία έναρξης και λήξης των προγραμμάτων στο Δήμο μας.

3. Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (5 σχετ.).

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                                                                                                                            

Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                                                Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τμ. Κοιν. Προστασίας,                                                                                                                           Διοικητικών Υπηρεσιών

Παιδείας & Πολιτισμού

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                                                                  Θεόδωρος Ασημακόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 85/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΘΘΩ1Θ-2Μ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη,
  • την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-9-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3359 Β’),
  • Το ΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού.
  • το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1774 Β’)  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ Νανόπουλου Βασιλείου & Πανάγου Αθανασίου.

1. Α π ο δ έ χ ε τ α ι την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, έως 31-7-2018.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης τoυ παραπάνω προγράμματος .

3. Καθορίζει αντίτιμο 7 ευρώ ανά μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού .  

4. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο ως πρόεδρο τριμελούς Επιτροπής, μαζί με δυο (2) υπαλλήλους που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 428/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email