418/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 418/2016

Περίληψη : Αναγκαιότητα εκμίσθωσης κτηνοτροφικών στεγάστρων στη θέση «ΣΚΑΦΙΔΙΑ» της Τ. Κ. Γκούρας της Δημοτικής Ενότητας Φενεού».  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 13ο

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Αναγκαιότητα εκμίσθωσης κτηνοτροφικών στεγάστρων στη θέση «ΣΚΑΦΙΔΙΑ» της Τ. Κ. Γκούρας της Δημοτικής Ενότητας Φενεού», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου, το από 23/9/2016 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού, με το οποίο προτείνει την εκμίσθωση και διάθεση στους κτηνοτρόφους της περιοχής τεσσάρων (4) στεγάστρων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Γκούρας στην τοποθεσία «ΣΚΑΦΙΔΙΑ» εντός των οποίων βρίσκουν καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες βροχή, κρύο και χιόνια τους χειμερινούς μήνες, και ζέστη τους καλοκαιρινούς, τα ζώα τους (αιγοπρόβατα και αγελάδες ελευθέρας Βοσκής).  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου πως τα τέσσερα (4) κτηνοτροφικά στέγαστρα έχουν κατασκευαστεί από το πρόγραμμα «Βελτίωσης Βοσκοτόπων» του Υπουργείου Γεωργίας με την συμμετοχή της τότε Κοινότητας, για να χρησιμοποιούνται από όλους τους κτηνοτρόφους για την προφύλαξη των ζώων τους από τις διάφορες καιρικές συνθήκες, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προβούμε στην εκμίσθωση των κτηνοτροφικών στεγάστρων .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. Γ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 23/9/2016 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού
  • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Δεν Εγκρίνει την Εκμίσθωση των τεσσάρων (4) Κτηνοτροφικών Στεγάστρων στη θέση «ΣΚΑΦΙΔΙΑ» της Τ. Κ. Γκούρας της Δημοτικής Ενότητας Φενεού, λόγω του ότι, έχουν κατασκευαστεί από το πρόγραμμα «Βελτίωσης Βοσκοτόπων» του Υπουργείου Γεωργίας με την συμμετοχή της τότε Κοινότητας, για να χρησιμοποιούνται από όλους τους κτηνοτρόφους για την προφύλαξη των ζώων τους,   από τις διάφορες καιρικές συνθήκες. ,

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 418/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email