415/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 36ης/21.11.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 415/2018

Περίληψη : Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (Δ.Ι.Α.Σ) .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 12772/16-11.2018έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:

 

Σημείωση: Με την αριθ. 305/2018 (ΑΔΑ: 7299Ω1Θ-ΚΙ4) απόφαση Δημάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση   της κ. Μαυραγάνη Κυριακής από Δημοτική Σύμβουλος και έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασής της. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο Λειτουργεί νόμιμα έστω και με ελλιπή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 55παρ. 8 του Ν. 3852/2010 .

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος 18. Λαλιώτης Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σπανός Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός   Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος και ο κ. Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (Δ.Ι.Α.Σ)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ.12148/1-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  Κιάτο, 1 Νοεμβρίου 2018

                   Αριθ. πρωτ.: 12148

                    

                ΠΡΟΣ

– κ. Δήμαρχο

– Αντ/ρχο κ. Μυττά

– Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

–       Γ. Γραμματέα

                                                                       Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (Δ.Ι.Α.Σ.)

Ο Δήμος Σικυωνίων, προτίθεται να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία είσπραξης οφειλών από δημότες/οφειλέτες του, αξιοποιώντας τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται πλέον από το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Συγκεκριμένα, μέσω της ένταξης του Δήμου στο Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών ΔΙΑΣ, θα δίνεται πλέον η δυνατότητα σε κάθε οφειλέτη μας, να εξοφλεί τις οφειλές του στην οποιαδήποτε τράπεζα συνεργασίας του (αρκεί αυτή να είναι ήδη ενταγμένη στο σύστημα ΔΙΑΣ) μέσω ενός μοναδικού ειδικού κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα αναγράφεται στα νέα ειδοποιητήρια που θα εκδοθούν από το Δήμο μας, κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων πληρωμών που παρέχονται σήμερα, όπως π.χ. μετρητά, χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, e-baking και phonebaking.

Οι εισπράξεις από όλες τις τράπεζες, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, θα συγκεντρώνονται σε ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην όποια τράπεζα συνεργασίας του, το δε αρχείο πληρωμών, θα αποστέλλεται καθημερινά από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στο Δήμο, έτσι ώστε άμεσα να γίνονται οι προβλεπόμενες ενέργειες από πλευράς Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Τράπεζα EUROBANK, ως μια εκ των Τραπεζών συνεργασίας του Δήμου μας, υπέβαλλε στην υπηρεσία μας σχετική πρόταση συνεργασίας. Σύμφωνα με αυτή, η Τράπεζα αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν, εξ’ ολοκλήρου τη σχετική διαδικασία συντονισμού ένταξης του Δήμου στο σύστημα ΔΙΑΣ καθώς και το σχετικό διαχειριστικό κόστος. Πέραν αυτού, ο Δήμος μας ήδη διαθέτει στην τράπεζα ειδικό λογαριασμό όψεως, στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα που καταβάλλουν οι οφειλέτες μας, που επιλέγουν να πληρώνουν τις οφειλές τους μέσω της εν λόγω τράπεζας. Ο λογαριασμός αυτός, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μας με την τράπεζα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ένταξης του Δήμου στο διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων DIASCREDITTRANSFER – DCT.

Το κόστος εισπράξεων για το Δήμο μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος για την αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ ανέρχεται σε € 0,04 συν Φ.Π.Α. ανά συναλλαγή δηλαδή περίπου € 0,05 ανά συναλλαγή. Οι πολίτες/οφειλέτες, θα επιβαρύνονται από την τράπεζα συνεργασίας τους, αναλόγως της τιμολογιακής πολιτικής της τράπεζάς τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

Α. Να αποφασίσει την ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων DIASCREDITTRANSFER -DCT.

Β. Να αποδεχθεί την προσφορά της τράπεζας EUROBANK για την ανάληψη εξ’ ολοκλήρου από αυτήν της σχετικής διαδικασίας ένταξης του Δήμου στο DCT, εντελώς δωρεάν για το Δήμο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα είσπραξης των οφειλών οφειλετών του, από όλες τις συμμετέχουσες στο σύστημα τράπεζες.

Γ. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα EUROBANK.

Ως μοναδικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστώνονται οι πληρωμές των οφειλετών του Δήμου, που θα πραγματοποιούνται μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος εξόφλησης υποχρεώσεων DIASCREDITTRANSFER –DCT, ορίζεται ο λογαριασμός όψεως που ήδη τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα EUROBANK, με το διακριτικό τίτλο «ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ».

Το κόστος ανά συναλλαγή για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. το οποίο ανέρχεται σε € 0,04 συν Φ.Π.Α., θα το επιβαρύνεται ο Δήμος Σικυωνίων και όχι οι συναλλασσόμενοι οφειλέτες του, ο οποίοι αναλαμβάνουν μόνο το κόστος που η εκάστοτε τράπεζα συνεργασίας τους χρεώνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος, θα ορίσει τους δημοτικούς υπαλλήλους, στους οποίους και θα παρασχεθεί σχετική εξουσιοδότηση για την πιστοποίησή τους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να αντλούν καθημερινά το αρχείο πιστώσεων και να το εισάγουν στην οικονομική διαχείριση του Δήμου.

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                                           Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την με αριθ. 12148/1-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1.Εγκρίνει,την ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων DIASCREDITTRANSFER –DCT.

 

2. Α π ο δ έ χ ε τα ι , την προσφορά της τράπεζας EUROBANKγια την ανάληψη εξ’ ολοκλήρου από αυτήν της σχετικής διαδικασίας ένταξης του Δήμου στο DCT, εντελώς δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων , ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα είσπραξης των οφειλών οφειλετών του, από όλες τις συμμετέχουσες στο σύστημα τράπεζες.

Ως μοναδικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστώνονται οι πληρωμές των οφειλετών του Δήμου, που θα πραγματοποιούνται μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος εξόφλησης υποχρεώσεων DIASCREDITTRANSFER –DCT, ορίζεται ο λογαριασμός όψεως που ήδη τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα EUROBANK, με το διακριτικό τίτλο «ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ».

3. Το κόστος ανά συναλλαγή για την αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. το οποίο ανέρχεται σε € 0,04 συν Φ.Π.Α., θα το επιβαρύνεται ο Δήμος Σικυωνίων και όχι οι συναλλασσόμενοι οφειλέτες του, ο οποίοι αναλαμβάνουν μόνο το κόστος που η εκάστοτε τράπεζα συνεργασίας τους χρεώνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

4. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα EUROBANK.

 

5. Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για περεταίρω ενέργειες .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 415/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.11.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email