412/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                   ορθή επανάληψη

-ως προς τα στρέμματα

του με αρ. 93 αναδασμού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 23ης/18.10.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 412/2016

Περίληψη : Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ .Ε. Στυμφαλίας .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Οκτώβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 15448/12.10.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Φιακάς Παναγιώτης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Δομετίου Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ.)
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Μπούρης Ευάγγελος       Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μυττάς Ιωάννης     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος (Αποχώρησε στο τέλος του 12ου θέματος της Η.Δ.)
  Καρακούσης Ευάγγελος (Αποχώρησε στο τέλος του 13ου θέματος   Η.Δ.)   Γεώργας Χρήστος  
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος (Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος   Η.Δ.)
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος               3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Σπανός Κωνσταντίνος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος 7. Κελλάρης Βασίλειος 8. Ζάρκος Δημήτριος
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο

     Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ .Ε. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

1. Την από 6-10-2016 Εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ. Ε. Στυμφαλίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Σπηλιώτη Φωτεινή

 

Καλιάνοι 610-2016

ΠΡΟΣ

Τo Δημοτικό Συμβούλιο     του Δήμου Σικυωνίων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Τρόπος διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα ) ΔΕ Στυμφαλίας :

 • Θέσεις ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’, ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’, ‘’Λεμονιά’’ και ‘’Ωνι’’ της Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής.
 • Θέση ‘’Παναγία ‘’και ‘’Γωνιά’’της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου .
 • Θέσεις ‘’Καρατζά’’ (2 τεμάχια), ‘’Κοκκινιά’’ και ‘’Τρανή Λάκα’’ της Τοπικής Κοινότητας Καλιάνων.
 • Θέσεις ‘’Σταμάτα’’ ( 2 τεμάχια) της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς .
 • Θέσεις ‘’Βάτος ‘’ και ‘’Αγιος Γεώργιος ‘’της Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης .
 • Θέσεις ‘’Καλιάνοι’’, ‘’Ντριστίλια’’ και ‘’Κοδέλα’’ της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας .
 • Θέσεις ‘’Μπινιάρα’’, ‘’Κοδέλα’’ και ‘’Πηγάδι Σταμάτα’’ της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου .

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 και 195 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ α /114/30-6-2006) Δ.Κ.Κ.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 634 του Αστικού κώδικα
 3. Το γεγονός ότι η μίσθωση των εν λόγω προηγουμένων μισθώσεων λήγει 29-11-2016 .
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει τον τρόπο διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου .
 5. Το γεγονός ότι η εν λόγω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας .
 6. Τις προτάσεις των δέκα Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας (Ασπροκάμπου, Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Λαύκας, Στυμφαλίας και Ψαρίου ) .
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 3481/16-3-2016 έγγραφο με το οποίο γίνεται η αποστολή των τίτλων ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων .  
 8. Την αριθμ. 221/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σικυωνίων .
 9. Το πρακτικά επιτροπής περί καλλιεργήσιμων εκτάσεων των παρακάτω ΤΚ:αριθμ. πρωτ. 14540/29-9-2016 ΤΚ Δροσοπηγής, 14541/29-9-2016 ΤΚ Καισαρίου, 14544/29-9-2016 ΤΚ Καλιάνων, 14545/29-9-2016 ΤΚ Καστανιάς, 14546/29-9-2016 ΤΚ Κυλλήνης, 14547/29-9-2016 ΤΚ Λαύκας, 14548/29-9-2016 ΤΚ Ψαρίου.

Το γεγονός ότι :

α/στις Τοπικές Κοινότητες ΔΕ Στυμφαλίας Ασπροκάμπου, Κεφαλαρίου και Στυμφαλίας δεν υπάρχει καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) ιδιοκτησίας του Δήμου .

β/στις Τοπικές Κοινότητες ΔΕ Στυμφαλίας Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κυλλήνης, Λάυκας και Ψαρίου που υπάρχει   καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) ιδιοκτησίας του Δήμου ήτοι :

Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής

 • Θέση ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’ εκτάσεως 0,6 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’ εκτάσεως 1,00 στρέμματος .
 • Θέση   ‘’Λεμονιά’’ εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Ωνι’’ εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου

 • Θέση ‘’Παναγία ‘’ με αριθ. αναδασμού 73 εκτάσεως 8,505 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Γωνιά ‘’ με αριθμ. αναδασμού 247 εκτάσεως 12,225 στρεμμάτων

Τοπικής Κοινότητας Καλιάνων

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 93 εκτάσεως 7,260 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 514 εκτάσεως 1,804 στρεμμάτων .
 • Θέση ‘’Κοκκινιά’’ με αριθμ. αναδασμού 121 εκτάσεως 2,387 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Τρανή Λάκα’’ με αριθμ. αναδασμού 15 εκτάσεως 2,00 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθ. αναδασμού 183 εκτάσεως 2,388 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθμ. αναδασμού 335 εκτάσεως 15,846 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού147+168+169 εκτάσεως 42,181 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Αγιος Γεώργιος ‘’ εκτάσεως 1,256 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Λαύκας

 • Θέση ‘’Καλιάνι’’ με αριθμ. αναδασμού 36 εκτάσεως 1,124 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Ντριστίλια’’ με αριθμ. αναδασμού 584 εκτάσεως 1,534 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 463 εκτάσεως 6,340 στρεμμάτων .

Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου

 • Θέση ‘’Μπινιάρα’’ με αριθμ. αναδασμού 75 εκτάσεως 5,590 στρεμμάτων .
 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 148 εκτάσεως 1,560 στεμμάτων.
 • Θέση ‘’ Πηγάδι’’ με αριθμ. αναδασμού 160 εκτάσεως 0,905 στρεμμάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

     Α. Να δρομολογηθεί η διαδικασία της δημοπρασίας, έτσι ώστε να ενοικιαστεί για τέσσερα χρόνια η παρακάτω καλλιεργήσιμη γη (αγροτεμάχια), των Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων :

Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής

 • Θέση ‘’Κολτσίδι ή Κοτσίδι’’ εκτάσεως 0,6 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’ Γκουρίστα ή Γκορίστρα’’ εκτάσεως 1,00 στρέμματος .
 • Θέση   ‘’Λεμονιά’’ εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Ωνι’’ εκτάσεως 1,5 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου

 • Θέση ‘’Παναγία ‘’ με αριθ. αναδασμού 73 εκτάσεως 8,505 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Γωνιά με αριθμ. αναδασμού 247 εκτάσεως 12,225 στρεμμάτων

Τοπικής Κοινότητας Καλιάνων

 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 93 εκτάσεως στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Καρατζά’’ με αριθμ. αναδασμού 514 εκτάσεως 1,804 στρεμμάτων .
 • Θέση ‘’Κοκκινιά’’ με αριθμ. αναδασμού 121 εκτάσεως 2,387 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Τρανή Λάκα’’ με αριθμ. αναδασμού 15 εκτάσεως 2,00 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς

 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθ. αναδασμού 183 εκτάσεως 2,388 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Σταμάτα’’ με αριθμ. αναδασμού 335 εκτάσεως 15,846 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης

 • Θέση ‘’Βάτος‘’με αριθμ. αναδασμού147+168+169 εκτάσεως 42,181 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Αγιος Γεώργιος ‘’ εκτάσεως 1,256 στρεμμάτων.

Τοπικής Κοινότητας Λαύκας

 • Θέση ‘’Καλιάνι’’ με αριθμ. αναδασμού 36 εκτάσεως 1,124 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Ντριστίλια’’ με αριθμ. αναδασμού 584 εκτάσεως 1,534 στρεμμάτων.
 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 463 εκτάσεως 6,340 στρεμμάτων .

Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου

 • Θέση ‘’Μπινιάρα’’ με αριθμ. αναδασμού 75 εκτάσεως 5,590 στρεμμάτων .
 • Θέση ‘’Κοδέλα’’ με αριθμ. αναδασμού 148 εκτάσεως 1,560 στεμμάτων.
 • Θέση ‘’ Πηγάδι’’ με αριθμ. αναδασμού 160 εκτάσεως 0,905 στρεμμάτων .

       Β. Να βεβαιωθεί ότι η ανωτέρω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα ) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας .

                               Η Συντάξασα                                               Ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Στυμφαλίας

                           Σπηλιώτη Φωτεινή                                                Καρακούσης   Ευάγγελος                  

                                                                                      

2.Το με αριθ. Πρωτ. 14540/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Δροσοπηγής, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3.Το με αριθ. Πρωτ. 14541/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Καισαρίου, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4.Το με αριθ. Πρωτ. 14544/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Καλιάνων , το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5.Το με αριθ. Πρωτ. 14545/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Καστανιάς, οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

                                                      

6.Το με αριθ. Πρωτ. 14546/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Κυλλήνης,   το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7. Το με αριθ. Πρωτ. 14547/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Λαύκας , το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

8.Το με αριθ. Πρωτ.14548/29-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. Ψαρίου το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

     Στη συνέχεια, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασ. προτείνει η διάθεση των αγροκτημάτων στους ενδιαφερόμενους να γίνεται με οικονομικά κριτήρια .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 6-10-2016 Εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ. Ε. Στυμφαλίας
 • τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής Καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Τ. Κ. της Δ. Ε Στυμφαλίας –και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αλεξόπουλου Βασ. και Νανόπουλου Βασ. ,

οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Νανόπουλου.

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την εκμίσθωση, της καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των Τοπικών Κοινοτήτων Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς, Κυλλήνης, Λαύκας και Ψαρίου της Δ .Ε. Στυμφαλίας, η διάθεση της οποίας θα γίνει μετά από διεξαγωγή Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η ανωτέρω καλλιεργήσιμη γη (αγροκτήματα) δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας, (σύμφωνα με τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής για την εκάστοτε Τ. Κ. , τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) .  

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια υπάλληλο της Δ. Ε. Στυμφαλίας για την σύνταξη των όρων δημοπράτησης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 412/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19 Οκτωβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email