41η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 15.Δεκεμβρίου.2022

                                      41η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

Πέμπτη  15η Δεκεμβρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δημ. 3) Μυττά Ι. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη 15η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.30’πμ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με της διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του μοναδικού θέματος που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Κατάρτιση –σχεδίου– προϋπολογισμού 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
2.           ΠΑΡΑΤΑΣΗ σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έως 31.05.2023
3.           Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του με αρ. μελέτης 21/2017 έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email