404/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 404/2016

Περίληψη :

Λήψη απόφασης για την Εκτός Έδρας Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την §10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος   Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 33ο

       Στο 33ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης για την Εκτός Έδρας Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την §10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα ακόλουθα:

  • Μετά την αρ. 290/2016 απόφαση του Δ. Σ με θέμα: «Μεταστέγαση του Γυμνασίου Καλλιάννων»,
  • τα προβλήματα λειτουργίας του Σχολικού Συγκροτήματος της Τ.Κ. Καλλιάνων που έχουν προκύψει – και    
  • σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας «Παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από απόφαση των 3/5 των μελών του, να συνεδριάζει εκτός έδρας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, προτείνω, η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να πραγματοποιηθεί στην Τ. Κ. Καλλιάνων στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο), λόγω του ότι το θέμα αφορά όλους τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτ. Ενότητας Στυμφαλίας και ως εκ τούτου θα τους δοθεί η ευκαιρία να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση .

    και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την290/2016 απόφαση του Δ. Σ
  • την πρόταση του Προέδρου ,  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Εκτός Έδρας Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την §10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

   Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο) της Τ. Κ. Καλλιάνων Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης, «Προβλήματα λειτουργίας του Σχολικού Συγκροτήματος της Τ.Κ. Καλλιάνων»

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 404/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email