40η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 9/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2022

                                     40η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  13.12. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. 1ος ΑΠΕ του με αρ. μελέτης 4/2019 έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ.                                                                                                                           (ΣΑΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)
2. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2020 έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΟΥ έως 31.03.2023                                                                   (ΚΕΤΕΜ Α.Ε.)
3. 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του με αρ. μελέτης 8/2021 έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ έως 14.06.2023                                                                   (ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΔΕ)
4. 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 1/2021 έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΚΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 27.03.2023

                                                                                                                            (ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

5. 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2019 έργου «Aποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» έως 30.06.2023

(Κ/Ξ ΣΑΡΛΑΣ Φ.-ΣΑΡΛΑ Β-Π ΕΔΕ)

6. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2021.
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
8. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους & σωματεία».
9. Διαγραφή οφειλών καταλόγων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ
10. Διαγραφή οφειλών καταλόγων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
11. Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
12. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α282/2022 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου-2ο Μονομελές.          (ανακοπή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ)
13. Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (Α’ Τριμελές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α54/2022 απόφασή του.

(αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ)

 

Print Friendly, PDF & Email