40η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αρ. πρωτ. :18161

Ημ/νία:  17/12/21

40η/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 17η Δεκεμβρίου 2021

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00’μ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Κιάτο 17/12/2021

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Κατάρτιση –σχεδίου– προϋπολογισμού 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Print Friendly, PDF & Email