4/2020 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  28/2/2020

Αρ. πρωτ.:1932

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 4η Μαρτίου   2020 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Έκδοση ψηφίσματος  σχετικά με την άδεια παραγωγής «ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» .
2.        Αποδοχή της με Α.Π.: 478/20.02.2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5044821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
3.        Αποδοχή της με Α.Π.:4207/30.12.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης [Έργου] με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών».
4.        Διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Φιλύρας στη Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου .
5.        Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων έτους 2020.
6.        Επί της  από 28-1-2020 αίτησης διαμαρτυρίας κατοίκων των Κοινοτήτων Κεφαλαρίου,  Καλλιάνων, Ασπροκάμπου και Ψαρίου,   της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
7.        Τρόπος Διάθεσης καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα) των  Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
8.        Επί της αριθ. 1/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων».
9.        Επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020».
10.    Επί της αρίθ. 3/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μουλκίου με  θέμα : « Πρόταση απονομής μεταλλίου Τιμής στον Ανδρέα Παπανικολάου».
11.    Επί της αρίθ. 7 2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαλιωτίου  με θέμα:  «Παραχώρηση Διαχείρισης των νερών των πηγών Δουδούμη , Ρέτσου και Σούφι».  
12.    Επί της αρίθ. 2 /2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καισαρίου με θέμα :  «Μεταφορά (ξερίζωμα) μικρού πλατάνου και κατασκευή σιντριβανιού στην πλατεία της Κοινότητας».  
13.    Επί της αρίθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου με θέμα:  «Ενοικίαση αγροτεμαχίου 23 στρεμ.  στη θέση  Γκόριζα».
14.    Επί της αριθ. 4/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.  Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  με θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου»  .
15.    Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)στο πλαίσιο του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γΟ.)περιόδου 2020 -2021.
16.    Χορήγηση άδειας  τοποθέτησης  σήμαντρου  (καμπάνας) παρά  του Κοιμητηριακού Ιερού  Ναού ΄Αγ.  Νικολάου στην Κοινότητα Σικυώνος-  Κιάτου .
17.    Επί του με αριθ. πρωτ. 1296/13-2-2020  εγγράφου της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας περί «Παραχώρησης του γηπέδου ποδοσφαίρου Κιάτου για την διεξαγωγή Πανελληνίων Αγώνων Ποδοσφαίρου Α΄ Φάσης» .
18.    Επί  αιτήματος  του Συλλόγου «Αλκυόνη»  περί παραχώρησης αίθουσας στέγασης του εν λόγω Συλλόγου  στην  Κοινότητα Πασίου
19.                                               Επί αιτήματος του «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» περί χορήγησης  αδείας κατασκήνωσης στο δάσος Βελίνας  την 2-3 Μαΐου 2020 .
20.    Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σοφαινέτος» περί παραχώρησης κτηρίου στέγασης του , στην Κοινότητα Καισαρίου .
21.    Επί αιτήματος κ. Καρανικόλα Γεωργίου περί «Αποκατάσταση πεζοδρομίου εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. στην οδό Λυσιστράτου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου».
22.    Παράταση της αριθ.15875/2019 σύμβασης με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑΜΕΑ στη Δ.Ε.  Σικυωνίων».
23.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΟΩΝ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018  Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  
24.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
25.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Π[ΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ».
26.    Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email