4/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.105

    Απόφαση Δημάρχου αριθ.4

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

          Διακόπτουμε την λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων  για σήμερα 08 Ιανουαρίου 2020 και από ώρα 10:30

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

  • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
  • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
  • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

 

Κιάτο 8 -1-2020

O Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

&  Αναπληρωτής Δημάρχου

 

Γεώργιος   Σ. Τσολάκος

 

 

 

      

  Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  1. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email