4η/2023 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Αριθ. Πρωτ. 1900/3-2-2023

 

4η   ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

     Τετάρτη  8η  Φεβρουαρίου  2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   8η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2023 (Α΄ κατανομή), των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .
2.                  Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
3.                  Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».
4.                  Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
5.                  Έγκριση της «Εντοπισμένης Τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Π.Ε. 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ- ΠΛΑΤΑΝΙΑ» του οικισμού Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων,  (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ) στο Ο.Τ. 404» .
6.                  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αρ. 4/2021 μελέτης της ΤΥ.
7.                  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ»,  της αρ. 33/2021 μελέτης της ΤΥ.
8.                  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».     
9.                  Χορήγηση παράτασης  Μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενο στη συμβολή των οδών Α. Κοβατζή & Λυκούργου στο Κιάτο .
10.                Χορήγηση  δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση «Οπτικών Ινών»  της εταιρείας  «OPEN FIBER».
11.                Καθορισμός ειδικής αμοιβής Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006  (αριθ.479/2022 απόφαση Ο.Ε.)
12.                Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στάσιμου εμπορίου.
13.                Επί αιτήματος Σωτηρίου Κοκκωνάκη με θέμα: «Πρόσβαση στα βιβλία (πρακτικά αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Δημοτολόγια κ.λ.π.  της τέως Κοινότητας Μουλκίου».
14.                Επί της αριθ. 1/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγ. Βάλτου με θέμα: «Ορισμός  προσωρινής διοίκησης Τ.Ο.Ε.Β.  Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου».
15.                Επί αιτήματος Κυριακής  Κατσαρελά περί , «Ονοματοδοσία οδού στην Κοινότητα Διμηνιού».
16.                Έγκριση κάλυψης εξόδων ταφής (κηδείας ) απόρου δημότη.
17.                Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Print Friendly, PDF & Email