4η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

4ην    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 13-03-2023)    

Aριθ. πρωτ. 4220

                                                                                               Κιάτο   08/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.-  Tους  Προέδρους των Κοινοτήτων

                      Α.- Πρόεδρο   Κοινότητας   Σικυωνίων-Κιάτου (κ. Λεονάρδου  Αναστάσιο).

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την  13ην  Μαρτίου   2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  11 : 00  π. μ. σε  τακτική δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης  με Πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
2 Τροποποίηση ως προς τα άρθρα 3 και 6 του κανονισμού λειτουργίας  της Λαϊκής αγοράς Κιάτου.
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του  κου Μελέτση Δημητρίου για  τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν του Αθλητικού Συλλόγου Καράτε επί της οδού Αριστοτέλους 71 και 25ης Μαρτίου γωνία στο Κιάτο.
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του  κου Καλαϊτζίδη  Γεωργίου για  τοποθέτηση κολωνακίων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του,  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 36 στο Κιάτο.

 

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                          ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email