4η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-07-2022)

                                                                                              Αριθ. Πρωτ. 11313                                                         

                                                                                              Κιάτο  22-07-2022                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τους   Προέδρους των   Κοινοτήτων

                       1.- Πρόεδρο Κοινότητας   Σικυώνος-Κιάτου

                       2.- Πρόεδρο Κοινότητας  Καλιάνων

                       3.- Πρόεδρο Κοινότητας  Κυλλήνης

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 27ην   Ιουλίου  2022 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως  μέρος της  πλατείας  Ελευθερίας στο Κιάτο για την 31-07-2022 στον κ. Δομετίου Άννη  – Γεώργιο για γυμναστικές επιδείξεις.
2 Περί παραχωρήσεως κοινοχρήστου χώρου της Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) στην κ. Παπαργυρίου Αικατερίνη για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022.
3 Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Βιομηχανική Εγκατάσταση του Παναγιώτη Κιούση & Σια Ο.Ε. εκτός σχεδίου πόλης, στη θέση Προαστιακού Κιάτου,  Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ. Σικυωνίων επί δημοτικής οδού.
4 Απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από μισθωμένη  ιδιοκτησία του κ. Ανδρουλιδάκη Νικόλαου στην Κοινότητα  Σικυώνος-Κιάτου.
5 Τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την  252/2020 απόφαση Δ.Σ.  ως προς την όδευση του αγωγού.

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                         ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email