4η/2020 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

4η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κιάτο 28/02/2020

αρ. πρωτ.:  1933

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματα 2) την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00’πμ σε τακτική συνεδρίαση                                            της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης Υπηρεσίας «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020» (01/2020 μελέτη) συνολικού π/υ (59.992,47+14.398,19) 74.390,66€ (CPV:50110000-9).
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης «Προμήθειας ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας» (02/2020 μελέτη) συνολικού π/υ 47.000,00€ (CPV:34131000-4).
3. Κατακύρωση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (11/2018 μελέτη) συνολικού π/υ 920.000,00€ (CPV:45233222-1).
4. Κατακύρωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (2/2018 μελέτη) συνολικού π/υ 700.000,00€ (CPV:45300000-0).
5. Έγκριση της 27/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης πρώην Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη, κατόπιν γνωμοδότησης (11/2020 ΟΕ)
6. Έγκριση της 37/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης, λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση αγωγής Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου.
7. Έγκριση της 38/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης, λήψης ένορκης βεβαίωσης σε υπόθεση αγωγής Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου.
8. Έγκριση της 39/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης  μάρτυρα, σε υπόθεση αγωγής Μαγκιρίδη Πέτρου & Αναστασίου.

 

9. Ανάκληση της 61/2019 και λήψη νέας περί ορισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας ΞΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην κοινότητα Μασινού.
10. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Εφετείου Τρίπολης σε προσφυγή ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (ΚΛΗΣΗ 23/16.01.2020) (19.05.2020)
11. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΔΕΔΕ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, (ΑΙΤΗΣΗ 117/ΑΠ117/2019) (13.05.2020)
12. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (ΑΙΤΗΣΗ 118/ΑΠ118/2019) (13.05.2020)
13. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΗΛΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ, (ΑΙΤΗΣΗ 119/ΑΠ119/2019) (13.05.2020)
14. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, (ΑΙΤΗΣΗ 116/ΑΠ116/2019) (27.05.2020)
15. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ & ΖΑΓΚΑ ΛΟΥΚΑ, (ΑΙΤΗΣΗ 123/ΑΠ123/2019) (27.05.2020)
16. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (ΑΙΤΗΣΗ 120/ΑΠ120/2019) (27.05.2020)
17. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ, (ΑΙΤΗΣΗ 109/ΑΠ109/2019) (27.05.2020)
18. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, (ΑΙΤΗΣΗ 122/ΑΠ122/2019) (27.05.2020)
19. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΜΑΡΙΑΣ χηρ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, (ΑΙΤΗΣΗ 121/ΑΠ121/2019) (27.05.2020)
20. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (ΑΙΤΗΣΗ 113/ΑΠ113/2019) (25.11.2020)
21. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή ΧΑΣΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (ΑΓΩΓΗ 375/2019) (18.03.2020)
22. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης  σε προσφυγή της εταιρείας «ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ» (ΑΓΩΓΗ 114/5.10.2017) (ΚΛΗΣΗ 101/30.01.2020) (12.05.2020)
23. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, (ΚΛΗΣΗ 299/13.02.2020) (02.04.2020).
24. Ανάκληση της 28/2020 απόφασης ΟΕ περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 & πρόσληψη υδρονομέων στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς.
25. Επί αιτήματος της «Ν. & Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ»  περί έγκρισης ή μη σύμβασης χρησιδανείου για τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματης πώλησης τροφίμων & ποτών στο Δημαρχείο Κιάτου.
26. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος & Π/Υ Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email