4η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                      4ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της  (4-12-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο  2-12-2020

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  8

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.

        

          1.- Toν  κ.  Φωκίων   Στέκα,  Δ/ντή  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

          2.- Την κ.  Βυτινιώτη  Δήμητρα  Δ/ντρια  του  1ου Γυμνασίου Κιάτου.

          3.- Tον  κ. Μπόκια Βασίλειο,  Δ/ντη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

          4.- Τον κ.  Κατσούλα  Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ  Κορινθίας.

          5.- Τον κ. Δούρο  Παλαιολόγο, εκπρόσωπο  της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.    Ν. Κορινθίας.

          6.- Τον κ.  Βαφειαδάκη  Αριστείδη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ.    

                Σικυωνίων.

          7.- Τον κ.  Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

          8.- Τον κ.  Κελλάρη  Κων/νο , εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                   

      Καλείσθε  σε  Έκτακτη   ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων, -Μέσω  τηλεφώνου-  (Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid  -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020 και την υπ’ αριθ.  πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020) στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την 4 ην Δεκεμβρίου  2020   ημέρα της εβδομάδα  Παρασκευή ώρα  έναρξης  10: 00  π. μ.  και λήξης 11:00 π. μ.  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  64.730,00  €  (Δην Κατανομή).

                                   

Η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω άμεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                               ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email