4η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4η /2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

 

Κιάτο 19/03/2019

Αριθμ. πρωτ.: 3223.

                       

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Έγκριση της 46/2019 απόφασης ΟΕ με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στις ΔΕ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, από πιστώσεις του Δήμου.

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη & κατεπείγουσα

σύμφωνα με την §6 του άρθρου 75 του  ν. 3852/2010,

διότι περιλαμβάνει θέματα που άπτονται δημοσίου συμφέροντος.

Print Friendly, PDF & Email