4η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (11-06-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    7-6–2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.6740

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου            Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό             Παύλο

                                    5.- Γεώργα              Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη            Κων/νο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την   11ην Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου  Σοφιανόπουλου  Δημητρίου, για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου κρασπέδου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59,  στο Κιάτο.
2 Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου   Τριανταφυλλόπουλου  Ανδρέα,  για την τοποθέτηση δύο  (2) κολωνακίων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του.
3 Γνωμοδότηση ή μη     επί του φακέλου   τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  του έργου (Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ) με φορέα  την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
4 Περί  παραχώρησης  χώρου  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  της κας  Λαλιώτη  Παναγούλας  στην Τ. Κ. Στυμφαλίας.
5 Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής  σε Κ. Υ. Ε.  της κας Γαλιάτσου Μαρίας  στην

Τ. Κ. Βασιλικού.

6 Περί συζητήσεως  της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου Φωτίου  στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 ΤΣΙΑΝΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Print Friendly, PDF & Email