398/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 398/2016

Περίληψη : Ανάκληση της αρ. 170/2016 απόφασης Δ.Σ. & της αρ. 248/2016 ΠΑΥ με ανάλογη ανατροπή Κ.Α. λόγω πληρωμής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Σικυωνίων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό» στην Σάμο 2-3-4 Ιουνίου 2016.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Ζάρκος Δημήτριος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
  Φιακάς Παναγιώτης  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
  Θελερίτης Γεώργιος                   Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Μπούρης Ευάγγελος       Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Τσιάνος Ιωάννης         Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης     Νανόπουλος Βασίλειος  
  Καρακούσης Ευάγγελος        
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
  Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
  Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 27ο

Στο 27ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Ανάκληση της αρ. 170/2016 απόφασης Δ.Σ. & της αρ. 248/2016 ΠΑΥ με ανάλογη ανατροπή Κ.Α. λόγω πληρωμής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Σικυωνίων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό» στην Σάμο 2-3-4 Ιουνίου 2016, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                   κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί :

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω πληρωμής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σταματόπουλου Σπυρίδων από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για το συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό ζήτημα – επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό», που διεξήχθη στην Σάμο στις 2-3-4 Ιουνίου 2016.-
Με την αρίθμ. 170/10-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΩ3Ω1Θ-ΥΕΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό ζήτημα – επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό», το οποίο διεξήχθη στην Σάμο στις 2-3-4 Ιουνίου 2016, εκπροσωπώντας μας, από τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλο.

Επίσης με την ίδια απόφαση ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 507,40€ (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη), μετά την αρίθμ. 248/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.-

Επειδή την δαπάνη για την μετακίνηση του Δημάρχου επιβαρύνθηκε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη βεβαίωσή της, προτείνεται εκτός της ανάκλησης της αρίθμ. 170/10-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΩ3Ω1Θ-ΥΕΘ) Απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και η ανάκληση της Π.Α.Υ. 248/2016 με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 507,40 € .-

Κιάτο   16 Σεπτεμβρίου   2016  

Για το Οικονομικό Τμήμα

             Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                                                           Ο Διευθυντής

         Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                           Οικονομικών Υπηρεσιών & Προμηθειών                      

               Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 170/2016 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΣΩ3Ω1Θ-ΥΕΘ),
  • την αρ. 248/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,
  • την από 16/09/16 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Α ν α κ α λ ε ί την αρ. 170/2016 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο : Συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο της Κ.Ε.ΔΕ με θέμα : «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό», καθώς και τη σχετική 248/2016 ΠΑΥ με την ανάλογη ανατροπή του                                 Κ.Α. 02.006421 ποσού 507,40€, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 398/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email