396/11 Α.Δ.Σ. για ανακήρηξη της Καλλιόπης Λεμού ως επίτιμης Δημότισσας του Δήμου μας

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/24-8-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 396

Περίληψη: Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της Καλλιόπης Λεμού ως επίτιμης δημότισσας του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Ε κ τ α κ τ η & Κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 16954/24-8-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [27] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων 13. Πανάγου Αθανάσιος 14. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 15. Μπούκης Γεώργιος 16. Σταματόπουλος Γεώργιος, 17. Χρυσικός Παύλος 18. Παπαθανασίου Ελένη 19. Ζαχαριάς Χρήστος 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Γεωργούσης Δημήτριος, 22. Λέγγας Σπυρίδων, 23. Χωρέμης Αναστάσιος 24. Σπανός Κων/νος, 25. Χατούπης Νικόλαος, 26. Μακρής Βασίλειος, 27. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1. Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος(Κρυονερίου) 3. Πανάγαινας Κων/νος(Λαλιωτίου) 4. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 5. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 6. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 7. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 8. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 9. Γιαννάκαινας Αναστάσιος(Σικυώνος) 10. Μυττάς Βασίλειος(Σουλίου) 11. Μούκος Γεώργιος(Τιτάνης) 12. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 13. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 14. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 15. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 16. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 17. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 20. Ζαφείρης Γεώργιος(Μεσινού) 21. Κάππος Ανδρέας (Φενεού) 22. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 23. Δριτσόπουλος Ανδρέας(Κάτω Διμηνιού) 24. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 25. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 6. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 7. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 8. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού) 10. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 11. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΥΔΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος
2. Καπέλλος Απόστολος
3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 1ο
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης με μοναδικό θέμα: Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της Καλλιόπης Λεμού ως επίτιμης δημότισσας του Δήμου Σικυωνίων, και ανέφερε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και καπεπειγόντως λόγω της έναρξης της 3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος που πραγματοποιείται στο Δήμο Σικυωνίων από 24-28 Αυγούστου 2011 στο οποίο η συμβολή της κας Καλλιόπης Λεμού είναι μέγιστη. Το Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα, εξέθεσε στο Συμβούλιο τα εξής:
H Καλλιόπη Λεμού

Γλύπτρια, ζωγράφος, δημιουργός εικαστικών εγκαταστάσεων, γεννήθηκε στις Οινούσες, κοντά στη Χίο το 1951. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στo Byam Shaw School of Art, στο University of Arts του Λονδίνου και στο Central Saint Martins, όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Έχει ασχοληθεί με την τεχνική της Ikebana για 15 χρόνια. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία «τοποθέτησε» το θέμα της παράνομης μετανάστευσης με τις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας στο δημόσιο χώρο σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες. Δημιούργησε ένα διάλογο σε διεπιστημονικό επίπεδο και διακρατικό. Με το πρόσφατο έργο της εξερευνά την αφήγηση του ταξιδιού και του εκπατρισμού και την συνθήκη της αναγκαστικής μετανάστευσης. Από το 2006 ως το 2009 παρουσίασε μια σειρά από εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους με αυτήν ακριβώς τη θεματική και χρησιμοποιώντας τις ίδιες ξύλινες βάρκες, που μεταφέρουν τους λαθρομετανάστες στα Ελληνικά νησιά. Τα Πορθμεία, Ελευσίνα, 2006/9, Κύκλιο ταξίδι, Κωνσταντινούπολη, 2007 (μόνιμη εγκατάσταση στο Santralistanbul) και At Crossroads (Πύλη του Βραδεμβούργου, Βερολίνο, 2009, Akademie der Künste). Ένα βιβλίο με θέμα την τριλογία αυτή κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Steidl σε συνεργασία με την Akademie der Künste (Ακαδημία των Τεχνών του Βερολίνου) τον Ιανουάριο του 2011.
Το 2011 , σε συμπαραγωγή του Μουσείου Μπενάκη και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Κρήτης, εκθέτει την τριλογία της Navigating in the Dark, στην Αθήνα, το Ρέθυμνο και το Λονδίνο. Συμπεριλαμβάνει έργα τα οποία δημιούργησε η Καλλιόπη Λεμού την τελευταία δεκαετία.
Ατομικές εκθέσεις της έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Σύγχρονης τέχνης BM Suma της Κωνσταντινούπολης (2008), στην Πινακοθήκη Κυκλάδων της Σύρου (Μεταβάσεις, 2006) και στην γκαλερί Angela Flowers στο Λονδίνο (1999). Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στις γκαλερί Redfern (2002) Και Julian Machin (2002) του Λονδίνου και έχει συνεκθέσει στο πλαίσιο των διοργανώσεων Artists Books, ICA (2004) και Τέσσερις ελληνίδες καλλιτέχνιδες, Γκαλερί La Subbia, στην Pietra Santa της Ιταλίας (1999), Polyglossia (2011), Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας. Η γλυπτική της εγκατάσταση Perpetual Transitions εκτίθεται μόνιμα στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.
Τελευταίος σταθμός της το Κιάτο και οι παλιές σταφιδαποθήκες του ΑΣΟ. Με την γλυπτική της εγκατάσταση ESPERIA έχει κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις της 3ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος, στις 24 – 28 Αυγούστου 2011.

Για την προσφορά της γλύπτριας Καλλιόπης Λεμού στην τέχνη και την τιμητική παρουσία της στην πόλη μας, προτείνω την ανακήρυξή της ως Επίτιμης Δημότισσας του Δήμου Σικυωνίων.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση του κ. Προέδρου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

2. Ανακηρύσσει την κα Καλλιόπη Λεμού, γλύπτρια, «ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ» του Δήμου Σικυωνίων, τιμής ένεκεν, για την προσφορά της στην τέχνη και στον πολιτισμό καθώς και για την τιμητική για την πόλη μας παρουσία της.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 396/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 24-8-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email