393/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 393/2018

Περίληψη : Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δημοκρατίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο

(ημερήσιας διάταξης )

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24/09/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 24-9-2018

 

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 204/1996 απόφασης Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 204/21-10-1996 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου) σχετικά με «Ρύθμιση κυκλοφορίας, στάθμευση κλπ.», σύμφωνα με το οποίο η οδός Δημοκρατίας δεν περιλαμβάνεται στις οδούς μονής κατεύθυνσης.

2. Τα γεγονός ότι στο τμήμα της οδού Δημοκρατίας (μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της στενότητας του δρόμου. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος αυτού τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν μπορούν να προσεγγίσουν το 1ο Γυμνάσιο Κιάτου για μεταφορά των μαθητών, με προφανή κίνδυνο κατά την πρόσβασή τους στο κτίριο του γυμνασίου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την τροποποίηση της ΥΠ’ αριθμ. 204/21-10-1996 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου), με προσθήκη στο εδάφιο «Οδοί μονής κατεύθυνσης (μονόδρομοι)» ως εξής:

Η οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από την οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ προς και μέχρι την οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

Σημειώνεται επίσης ότι:

  • Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Δημοκρατίας κατευθυνόμενα προς την οδό Σικυώνος μπορούν να συνεχίζουν την

πορεία τους δεξιά στην οδό 25ης Μαρτίου, αριστερά στην οδό Σόλωνος, αριστερά στην οδό 28ης Οκτωβρίου και δεξιά

στην οδό Δημοκρατίας.

  • Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση.
  • Η υπόψη κυκλοφοριακή ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται στην υπό εκπόνηση «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της

πόλης του Κιάτου».

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.   Μηχ/κός ΠΕ3

  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 204/21.10.1996 απόφαση ΔΣ
  • την 24/09/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 20/2018 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

Τροποποιεί την 204/21-10-1996 απόφαση ΔΣ του Δήμου Σικυώνος (Κιάτου), με προσθήκη στο εδάφιο «Οδοί μονής κατεύθυνσης (μονόδρομοι)» ως εξής:

Η οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από την οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ προς και μέχρι την οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται στην υπό εκπόνηση «Αναθεώρηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης του Κιάτου».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 393/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email