391/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 391/2017

Περίληψη : Παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε Άτομο με Ειδικές Ανάγκες στην οδό Πλάτωνος αριθ. 8 στη Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23ο

Στο 23οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε Άτομο με Ειδικές Ανάγκες στην οδό Πλάτωνος αριθ. 8 στη Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ. 11156/11-7-2017 αίτημα του κ. Μπαλλά Κων/νου με το οποίο αιτείται, την παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην οδό πλάτωνος αριθ. 8 στη Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου έμπροσθεν της οικίας του, ως άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

Β. Την από 3-10-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 03/10/2017

Πληροφορίες: Γ. Κόλλια

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                      

ΘΕΜΑ:     “Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες”

ΣΧΕΤ:       η αριθμ. 11156/2017 αίτηση του κου Μπαλά Κωνσταντίνου

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ιδιοκτησία του κου Μπαλά Κωνσταντίνου βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος αρ. 8 στο Κιάτο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παραχωρήσει χώρο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (τοποθέτηση πινακίδας Ρ-71 : Χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή Ρ-72: Χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΜ 2749), μιας θέσης επί της οδού Πλάτωνος αρ. 8, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του αιτούντος στην οικία του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει.

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. αντίγραφο του ανωτέρω σχετικού
 2. αντίγραφο γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας
 3. αντίγραφο δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες
 4. αντίγραφο άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου
 5. αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 6. υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει θέση σε άλλη περιοχή και ότι δε διαθέτει θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
 7. αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ)
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ3

                  

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. 11156/11-7-2017 αίτημα του κ. Μπαλλά Κων/νου
 • την από 3-10-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                       πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παραχώρηση μιας θέσης χώρου στάθμευσης για άτομο με ειδικές ανάγκες, (δηλ. τοποθέτηση πινακίδας Ρ-71: «Χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα»                              ή Ρ-72: «Χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια με αριθμό κυκλοφορίας» ), επί της οδού Πλάτωνος αριθ. 8 στη Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου, έμπροσθεν της οικίας του αιτούντα κ. Μπαλλά Κων/νου ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του σε αυτή .

Σημείωση: Σε περίπτωση τροποποίησης των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει την παρούσα .

.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 391/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email