39/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:ΩΥΓΞΩ1Θ-ΒΛΠ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:3226

Απόφαση Δημάρχου αριθ.39

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

 3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

Την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για σήμερα Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

 

Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις Καλλιάνων

Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού
 • Γυμνάσιο & Λύκειο Γκούρας

Κιάτο 10 Μαρτίου 2022

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες.
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Print Friendly, PDF & Email