39/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης :39/2017

Θέμα : Επί του μεαριθ. Πρωτ. 61/13-2-2017 εγγράφου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ « Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: “Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων” .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                         αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος
 1. 1. Πανάγου Αθανάσιος
 
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
Αντ/δρος (Αποχ. μετά το   22ο θέμα Η.Δ)
 1. 2. Χρυσικός   Παύλος  
 
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας
 1. 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 
 1. Μυττάς Ιωάννης
 
 1. 4. Γεώργας Χρήστος  
 
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος  
     
 1. . Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο

   Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί του με αριθ. πρωτ. 61/13-2-2017 εγγράφου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ « Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: “Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων”, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Το με αριθ. πρωτ. 61/13-2-2017 έγγραφο, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«Η ΜΗΚΩΝΗ», με το οποίο αιτούνται την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων στην οδό Εθν. Αντίστασης και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως και στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα από 15:00 έως και 19:00 για την ομαλή διεξαγωγή των Αποκριάτικων Εορταστικών Εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Σικυωνίων

Β. Την αριθ. 11/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων», με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων στην οδό Εθν. Αντίστασης ,   συγκεκριμένα, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως και στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα από 15:00 έως και 19:00 για την ομαλή διεξαγωγή των Αποκριάτικων Εορταστικών Εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Σικυωνίων

       Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 •    το με αριθ. πρωτ. 61/13-2-2017 έγγραφο, του Ν.Π.Δ.Δ.,
 •    την αριθ. 11/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων – και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το με αριθ. πρωτ. 61/13-2-2017 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» και συγκεκριμένα, την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων επί της οδού Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως και στη συμβολή της με την οδό Λυκούργου, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα από 15:00 έως και 19:00 για την ομαλή διεξαγωγή των Αποκριάτικων Εορταστικών Εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Σικυωνίων.

 

2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου για της δικές του ενέργειες .

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 39/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email