389/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 389/2017

Περίληψη :

Επί προτάσεως του κ. Σωτηρίου Κοκκωνάκη, περί   αξιοποίησης και προβολής των αντιγράφων του Λυσίππου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί προτάσεως του κ. Σωτηρίου Κοκκωνάκη, περί αξιοποίησης και προβολής των αντιγράφων του Λυσίππου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20-9-2017 πρόταση του κ. Σωτηρίου Κοκκωνάκη η οποία έχει ως εξής:  

Εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης και  προβολής των αντιγράφων του Λυσίππου

   … Σημαντική αναβάθμιση μια πόλης μπορεί να προέλθει και μέσα από την προστασία και την προβολής της πολιτιστικής της κληρονομιάς, η οποία κατά κύριο λόγω αποτυπώνεται στα αγάλματα και στις προτομές που συνδέονται με την ιστορία της .

   Η πόλη μας στερείται αγαλμάτων στους δρόμους και στις πλατείες ενώ διαθέτει μια συλλογή αντιγράφων έργων του μεγαλύτερου χαλκουργού του αρχαίου κόσμου , του Σικυώνιου Λυσίππου . Για τη στέγαση αυτών των αντιγράφων και την επισκεψιμότητα τους,   υπάρχει η σκέψη να κατασκευαστεί ειδικό   Μουσείο και έχω πληροφορηθεί η σκέψη αυτή βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης .

Το Κιάτο είναι μια μεγάλη πόλη χωρίς χρώμα αφιλόξενη αισθητικά, μη προσφέροντας, πέραν μέρους της παραλίας της, ενδιαφέρον για να περιπλανηθεί στους δρόμους της ένας επισκέπτης .   Ιδίως στις μέρες μας, ο περιπατητής θα συναντήσει πολλές παραμελημένες βιτρίνες καταστημάτων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους . Ακόμα και τα τέσσερα μικρά Άλση της είναι παραμελλημένα και αφιλόξενα .

Μια καλή ιδέα για να διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό η παραπάνω εικόνα ώστε οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης μα να γίνουν ελκυστικοί και να εγείρουν το ενδιαφέρον του κάθε επισκέπτη της, είναι να στολιστούν με έργα τέχνης .

Προτείνω τα αντίγραφα των έργων του Λυσίππου να «βγούν» στους δρόμους και στις πλατείες να  στολίσουν την πόλη και το Κιάτο να χαρακτηριστεί ως πόλη – μουσείο. Τα αγάλματα αυτά είναι αντίγραφα και όχι αυθεντικά και μικρής σχετικά αξίας από πλευράς κόστους ώστε να α βρίσκονται σε κλειστό φυλασσόμενο…….. …….

   ……Ας δώσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόσωπο στην πόλη μας και τόσο οι σημερινοί όσο και οι αυριανοί συμπολίτες μας θα σας ευγνωμονούν .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την από 20-9-2017 πρόταση του κ. Κοκκωνάκη
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαριστεί τον κ. Σωτήριο Κοκκωνάκη για την πρότασή του ως προς την Αξιοποίηση και   προβολή των αντιγράφων του Λυσίππου ,   ήδη όμως ο Δήμος έχει προβεί στην διαδικασία δημιουργίας Μουσείου Λυσίππου και έχει χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το σκοπό αυτό .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 389/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email