386.2023 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 354.2023 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email