385/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 385/2018

Περίληψη : Έκπτωση Τιμολογίου Ύδρευσης στις περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με την αριθ. 130/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος   8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης   10.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

   Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκπτωση Τιμολογίου Ύδρευσης στις περιοχές που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με την αριθ. 130/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

                                    

Α. Την με αριθ. πρωτ. 7079/ 2-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύσσει σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Β. Την αριθ. 130/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΣ) η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                            ΑΔΑ: ΩΖΔΒΟΕΚΠ-ΣΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 25/16-10-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 130/2018

ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκπτωση στο τιμολόγιο ύδρευσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1686/10-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
 1. 1.Σταματόπουλος Σπυρίδων
 2. 2.Θελερίτης Γεώργιος
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Γεώργας Χρήστος
 5. 5.Μπόμπολας Ιωάννης
 6. 6.Κουτσούκος Αναστάσιος
 7. 1.Χρυσικός Παύλος
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συζήτησης και λήψης απόφασης για έκπτωση στο τιμολόγιο ύδρευσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα έθεσε υπόψη του Σώματος ότι η Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την Αριθ. Πρωτ. 7079/2-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή και συγκεκριμένα την πόλη του Κιάτου όπως και ομοίως τις Τοπικές Κοινότητες Βασιλικού, Μουλκίου, Πασίου, Κάτω Διμηνιού και Διμηνιού, στις 29 και 30/09/2018 δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα σε ιδιοκτησίες πολιτών, όπως οικίες, αυλές, αποθήκες υπόγεια κλπ., οι οποίες πλημμύρησαν.

Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να κάνουν εκτεταμένη χρήση νερού για να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους καθώς και ότι οι βλάβες που προκλήθηκαν στους αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων δυσχέρηναν την όλη κατάσταση.

Στη συνέχεια πρότεινε στο Σώμα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να προβεί σε έκπτωση 10% επί της κατανάλωσης του νερού για την περίοδο που οι πολίτες στις προαναφερθείσες τοπικές κοινότητες αναγκάστηκαν να κάνουν εκτεταμένη χρήση και συγκεκριμένα στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που θα εκδοθεί για του Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.

Τέλος έθεσε υπόψη του Σώματος την σπουδαιότητα της οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών για να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα που προκλήθηκαν από τα πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν κυρίως τις περιοχές του Δήμου Σικυωνίων που γίνετε λόγος και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την έκπτωση 10% επί της κατανάλωσης του νερού για τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του Β’ εξάμηνου έτους 2018 που θα εκδώσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την πόλη του Κιάτου καθώς και για τις Τοπικές Κοινότητες Βασιλικού, Μουλκίου, Πασίου, Κάτω Διμηνιού και Διμηνιού, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29 και 30/09/2018 με αποτέλεσμα οι πολίτες τους να αναγκαστούν να κάνουν εκτεταμένη χρήση νερού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-10-2018

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την με αριθ. πρωτ. 7079/ 2-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 • την αριθ. 130/2018 (ΩΖΔΒΟΕΚΠ-ΣΟΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ       -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την έκπτωση 10% επί της κατανάλωσης νερού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του Β’ εξαμήνου έτους 2018, που θα εκδοθούν από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου και για τις ΤΚ Μουλκίου, Πασίου, Κάτω Διμηνιού & Διμηνιού, που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην 130/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων όπως αυτή εμφανίζεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 385/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email