381/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 39ης /30.12.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  381/2019

Περίληψη: Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την χρηματοδότηση, «Προωθημένης Αναγνωριστικής – Σκοπιμότητας μελέτης,  για το έργο:  «Δρόμος  Κιάτου –  Νεμέας» .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η  Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 15706/24-12-2019, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16  μέλη δηλαδή:

Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Μαστοράκης Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Κατσιμπούλας Αντώνιος 14. Παπαβασιλείου Νικόλαος 15. Χουσελάς  Ευάγγελος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 

Α π ό ν τ ε ς: 

 

1. Μυττάς Ιωάννης

 

2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Λέγγας Μάρκος 5. Συριάνος Κων/νος  6. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  7.Γαλάνης Βασίλειος
8. Aλεξόπουλος Βασίλειος 9.Γκούμας Σταμάτιος 10. Παπαγεωργίου Δημήτριος 11. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι   Κοινοτήτων
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γ.    Μουλκίου) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 

Α π ό ν τ ε ς:

 

1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

 

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

4.  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 21. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 22. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 23. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
24. Δρόλιας Πανταζής-Π.   (Κυλλήνης) 25. Κοτσίρης Β. (Στενού) 26. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Παπαδόπουλος Θ.  (Ασπροκάμπου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 30. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 31. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
32. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)      
Αποχωρήσειςουδείς      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την χρηματοδότηση, «Προωθημένης Αναγνωριστικής – Σκοπιμότητας μελέτης,  για το έργο:  «Δρόμος  Κιάτου –  Νεμέας» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σταματόπουλο Σπυρίδων ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

……. Η σύνδεση, με σύγχρονο οδικό άξονα  των εδρών των δύο όμορων Καλλικρατικών δήμων Νεμέας και Σικυωνίων, αποτελεί ανάγκη και χρόνιο αίτημα των αντιστοίχων  τοπικών  κοινωνιών. Κοινωνιών που ιστορικά έχουν αναπτύξει κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, το 1995 η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, ενέκρινε νέα χάραξη για την οδό Νεμέας- Κιάτου, με διέλευση στις παρειές του ποταμού Ασωπού. Στη συνέχεια η προώθηση της μελέτης και της κατασκευής του Φράγματος του ποταμού Ασωπού διαφοροποίησε τα δεδομένα του έργου, καθώς μεγάλο τμήμα της αρχικής νέας χάραξης του 1995 καταλήφθηκε από το σχεδιασμό του ταμιευτήρα του φράγματος. Το 2004 προωθήθηκε τροποποίηση της αρχικής χάραξης της οδού, λόγω του φράγματος, με μετατόπισή της στην ανατολική όχθη του μελλοντικού ταμιευτήρα για μήκος 5,7 χλμ και διατήρηση του υπολοίπου τμήματος σύμφωνα με την αρχική χάραξη του 1995 .

       Σήμερα, η κατασκευή του φράγματος π. Ασωπού βρίσκεται σε εξέλιξη και η μελέτη της νέας οδού Νεμέα – Κιάτο χρονίζει . Έχουν κατασκευασθεί τα πρώτα 5,5 χλμ του δρόμου, από τη πόλη της Νεμέας, σε πεδινό ανάγλυφο . Στο υπόλοιπο τμήμα της αρχικής μελέτης και της επικαιροποίησης της, του 2004, υπήρχαν προς επίλυση σημαντικά προβλήματα.

Σημαντικότερο όλων η επικαιροποίηση της και η ριζική αναμόρφωση της για το τμήμα μετά τη τροποποίηση του 2004.

 

Μετά τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χρηματοδότηση από τις Υπηρεσίες του, μιας Προωθημένης Αναγνωριστικής μελέτης για το έργο  «Δρόμος ΝΕΜΕΑ – ΚΙΑΤΟ». Στόχος της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η τεκμηρίωση της ζώνης διέλευσης, η βέλτιστη προσέγγιση της τεχνικής λύσης (Γεωμετρικός Σχεδιασμός – Γέφυρες – Μικρά Τεχνικά – Γεωλογικά /Γεωτεχνικά προβλήματα) και του κόστους του έργου καθώς και η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με την προτεινόμενη διαδικασία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν στη διάθεση μας τα κρίσιμα μεγέθη του έργου και οι αδειοδοτήσεις για τη τελική φάση ωρίμανσής του που αφορά την απ ‘ ευθείας Οριστική Μελέτη και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και την έγκαιρη ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • την πρόταση – εισήγηση του κ. Δημάρχου ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

       Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για  τη χρηματοδότηση από τις Υπηρεσίες του,  μιας Προωθημένης Αναγνωριστικής μελέτης για το έργο  «Δρόμος ΝΕΜΕΑ – ΚΙΑΤΟ», στόχος της οποίας θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, η τεκμηρίωση της ζώνης διέλευσης, η βέλτιστη προσέγγισης της τεχνικής λύσης (Γεωμετρικός Σχεδιασμός – Γέφυρες – Μικρά Τεχνικά – Γεωλογικά /Γεωτεχνικά προβλήματα) και του κόστους του έργου,  καθώς και η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  Με αυτή την προτεινόμενη διαδικασία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν στη διάθεση μας τα κρίσιμα μεγέθη του έργου και οι αδειοδοτήσεις για τη τελική φάση ωρίμανσής του που αφορά την απ ‘ ευθείας Οριστική Μελέτη και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και την έγκαιρη ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 381/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email