380/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 380/2018

Περίληψη : «Αδειοδότηση εγκατάστασης νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καιπαραγωγής ρεύματος στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11630/19.10.2018 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σπανός Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σκαρμούτσος Νικόλαος 4. Νανόπουλος Βασίλειος
5. Κελλάρη Ιωάννα 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Χρυσικός   Παύλος 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10.Λαλιώτης Γεώργιος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 11.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Απόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α ΄

(προ ημερήσιας διάταξης )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω δημοσίου συμφέροντος, το θέμα με τίτλο: «Αδειοδότηση εγκατάστασης νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καιπαραγωγής ρεύματος στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου»και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις τις §7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε το σώμα για την αδειοδότηση και εγκατάσταση δύο νέων μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας και μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας στον Κορινθιακό κόλπο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»και εισηγήθηκε τα παρακάτω :

α) Στη σημερινή συγκυρία η χώρα μας έχει ανάγκη από επενδύσεις τις οποίες οι φορείς Τ.Α. θα πρέπει να ενθαρύνουν.

β) Η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου έχει δεχθεί σημαντικά φορτία ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αλλοιώσεων τα οποία έχουν υποβαθμίσει συνολικά το οικοσύστημα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 πρέπει να γίνει η αφορμή για να αναστρέψουμε τις ζημιές που έχουν γίνει και όχι να προσθέσουμε νέες.

γ) Η οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση στα πλαίσια επενδυτικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη την προστασία του οικοσυστήματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και δευτερευόντως τα όποια οικονομικά κίνητρα και ιδιωτικά συμφέροντα, που σε κάθε περίπτωση οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με βάση την οποία αδειοδοτούνται.

δ) Στην παρούσα φάση και ενόψει της συγκρότησης του φορέα διαχείρισης (ΦΔΠΠ) του Κορινθιακού Κόλπου, θα πρέπει να παγώσει οποιαδήποτε νέα αδειοδότηση εγκατάστασης παραγωγικής μονάδαςη οποία επιβαρύνει το οικοσύστημα.

ε) ζητούμε από την πολιτεία την άμεση συγκρότηση του φορέα διαχείρισης (ΦΔΠΠ).

 

         Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα,

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρου θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

2. Α π ο δ ε χ ε τ α ι , την εισήγηση του προέδρου και απαιτεί από κάθε αρμόδια αρχή αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων, να παγώσουν οποιαδήποτε νέα αδειοδότηση εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας, η οποία επιβαρύνει το οικοσύστημα, έως ότου λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης (ΦΔΠΠ), ο οποίος στο εξής θα πρέπει να έχει την καθοριστική ευθύνη επί του θέματος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 380/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.10.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email