373/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 373/2016

 

Περίληψη : Παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πανοράματος και του προαυλίου χώρου, για τη διεξαγωγή της «1ης Φθινοπωρινής γιορτής με τους καρπούς της Γης» που διοργανώνει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Στη σκιά της Ντουρντουβάνας» από 25 έως 30 Οκτωβρίου 2016.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
 1. 1.
Λεονάρδου Αναστάσιος  
 1. 15.
Ζάρκος Δημήτριος  
 1. 2.
Ρουμπέκας Γεώργιος          
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέμα Η.Δ.)
 1. 16.
Φιακάς Παναγιώτης  
 1. 3.
Μαυραγάνη Κυριακή        
 1. 17.
Δομετίου Βασίλειος
(Αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματος της .Δ.)  
 1. 4.
Θελερίτης Γεώργιος                
 1. 18.
Σπανός Κωνσταντίνος  
 1. 5.
Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 1. 19.
Ραυτόπουλος Γεώργιος  
 1. 6.
Μπούρης Ευάγγελος    
 1. 20.
Σκαρμούτσος Νικόλαος  
 1. 7.
Τσιάνος Ιωάννης      
 1. 21.
Κελλάρης Βασίλειος  
 1. 8.
Μυττάς Ιωάννης  
 1. 22.
Γεώργας Χρήστος  
 1. 9.
Πανάγου Αθανάσιος  
 1. 23.
Μπακόλιας Παναγιώτης (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.)
 1. 10.
Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
 1. 24.
Νανόπουλος Βασίλειος  
 1. 11.
Καρακούσης Ευάγγελος        
 1. 12.
Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.        
 1. 13.
Χρυσικός Παύλος (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.)      
 1. 14.
Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 2. Κελλάρη   Ιωάννα 3. Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Β’

(προ ημερήσια διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο: Παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πανοράματος και του προαυλίου χώρου, για τη διεξαγωγή της «1ης Φθινοπωρινής γιορτής με τους καρπούς της Γης» που διοργανώνει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Στη σκιά της Ντουρντουβάνας» από 25 έως 30 Οκτωβρίου 2016, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 23/09/2016 αίτηση με την οποία ζητά την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πανοράματος και του προαυλίου χώρου, για τη διεξαγωγή της «1ης Φθινοπωρινής γιορτής με τους καρπούς της Γης» που διοργανώνει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Στη σκιά της Ντουρντουβάνας» από 25 έως 30 Οκτωβρίου 2016, και πρότεινε την παραχώρηση, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 14409/27.09.2016 σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου Τ.Κ. Πανοράματος κ. Παναγόπουλου Δημητρίου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την πρόταση του προέδρου,
 • την από 23/09/2016 αίτηση
 • την αρ. πρωτ. 14409/27.09.2016 σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου Τ.Κ. Πανοράματος,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παραχώρηση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πανοράματος και του προαυλίου χώρου, για τη διεξαγωγή της «1ης Φθινοπωρινής γιορτής με τους καρπούς της Γης» που διοργανώνει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Στη σκιά της Ντουρντουβάνας» από 25 έως 30 Οκτωβρίου 2016.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 373/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email