371/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 20ης/10.09.2016 ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 371/2016

Περίληψη : Υποβολή αιτήματος κήρυξης του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο μας την 9η Σεπτεμβρίου 2016.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την10η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Σάββατο και ώρα 10:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13386/9-9-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Γεώργας Χρήστος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος               Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Μαυραγάνη Κυριακή           Ραυτόπουλος Γεώργιος  
  Θελερίτης Γεώργιος                     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης       Σπανός Κωνσταντίνος    
  Μπακόλιας Παναγιώτης     Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Τσιάνος Ιωάννης         Ζάρκος Δημήτριος        
  Κουτρέτσης Σπυρίδων                         Κελλάρη Ιωάννα  
  Χρυσικός Παύλος         Καρακούσης Ευάγγελος    
  Αλεξόπουλος Βασίλειος               Μπούρης Ευάγγελος    
  Φιακάς Παναγιώτης     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Δομετίου Βασίλειος     Νανόπουλος Βασίλειος    
  Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.     Σκαρμούτσος Νικόλαος    
  Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
      Ουδείς        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)       Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)       Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
Βρέντας Ι. (Διμηνιού)       Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)       Ρέλιας Α. (Γκούρας)
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)       Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος κήρυξης του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο μας την 9η Σεπτεμβρίου 2016» εξέθεσε τα παρακάτω:

Την 9η προς 10η Σεπτεμβρίου 2016, η πρωτοφανής καταιγίδα που έπληξε το Δήμο μας προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή, τόσο στην παραγωγή σταφυλιών, κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών, όσο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες, Σουλίου, Ασπροκάμπου,   ψαρίου, Κρυονερίου, Γονούσας, Τιτάνης και Μποζικών, σε μία έκταση που ξεπερνά τα 100 τετρ. χλμ. Οι αγροτικοί δρόμοι έχουν υποστεί σε πολλά σημεία ολοκληρωτική καταστροφή, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των κατοίκων στις καλλιέργειές τους. Επιπλέον, στην περιοχή έχουν καταστραφεί και 3 τεχνικά έργα σε κανάλια απορροής ομβρίων από τα οποία είναι υποχρεωμένοι με κίνδυνο της ζωής τους να διέρχονται καθημερινά οι κάτοικοι.

       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, την υποβολή αιτήματος κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Τ. Κ. του Δήμου Σικυωνίων που επλήγησαν, μετά την πρωτοφανή καταιγίδα την 9η προς 10η Σεπτεμβρίου 2016,την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες, και την άμεση αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου των Τ. Κ. με γνώμονα την παροχή ασφάλειας προς τους πολίτες από τους κινδύνους, οι οποίοι εγκυμονούν στους ορεινούς αγροτικούς δρόμους, και ενόψει της χειμερινής περιόδου που επιτείνει τα παραπάνω.

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την εισήγηση του Προέδρου και  
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.    Ε γ κ ρ ί ν ε ι:

  • την υποβολή αιτήματος κήρυξης των Τοπικών Κοινοτήτων Σουλίου, Ασπροκάμπου   ψαρίου, Κρυονερίου, Γονούσας, Τιτάνης και Μποζικών, του Δήμου Σικυωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την πρωτοφανή καταιγίδα που έπληξε το Δήμο μαςτην 9η προς 10η Σεπτεμβρίου
  • την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες και ,
  • την άμεση αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου των προαναφερομένων Τ. Κ. που επλήγησαν.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 371/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email