37/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   37/2023

Περίληψη:  Επί αιτήματος Κυριακής  Κατσαρελά περί , «Ονοματοδοσία οδού στην Κοινότητα Διμηνιού».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

15ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 15ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος Κυριακής  Κατσαρελά περί , «Ονοματοδοσία οδού στην Κοινότητα Διμηνιού»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

  1. Την με αριθ. πρωτ. 17500/4-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Πληροφορίες: Τ. Χασιώτη, Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση περί αιτήματος της κας Κατσαρελά για ονομασία οδού στην Κοινότητα Διμηνιού

 

ΣΧΕΤ:   α) η υπ’ αριθμ. 2163/22-02-2019 αίτηση της κας Κατσαρελά

            β) η υπ’ αριθμ. 12004/19-04-2019 αίτηση της κας Κατσαρελά

            γ) το υπ’ αριθμ. 12004/03-11-2020 διαβιβαστικό μας στην Κοινότητα Διμηνιού

            δ) η υπ’ αριθμ. 19/15-04-2021 Απόφαση Τ.Σ. Διμηνιού

            ε) το υπ’ αριθμ. 12812/18-08-2022 έγγραφό μας στην Κοινότητα Διμηνιού

            στ) η υπ’ αριθμ. 11/13-10-2022 Απόφαση Τ.Σ. Διμηνιού

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία, όπου διαπιστώθηκε ότι η αίτηση της κας Κατσαρελά αφορά στην ασφαλτοστρωμένη και με δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδό παράλληλη στη Νέα Εθνική οδό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στο απόσπασμα χάρτη Google που επισυνάπτονται. Αν και η Τεχνική Υπηρεσία τόνισε στο Τοπικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα για άμεση απόφαση ονομασίας της εν λόγω οδού, το Τοπικό Συμβούλιο επιμένει να μην λαμβάνει απόφαση ονομασίας, στηριζόμενος στην Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 8257/03-02-2020 περί Ονομασίας οδών, όπου εικάζεται ότι η περιοχή που ανήκει η οδός δεν έχει κανονική ρυμοτομία, κάτι το οποίο δεν ισχύει και όπως αναφέρεται ρητά στην ανωτέρω Εγκύκλιο: “Εξάλλου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίους υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) των ανωτέρω στοιχείων»” η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει την αναγκαιότητα ονομασίας οδού.

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

  1. Την αριθ. 11/2022 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Διμηνιού με την οποία γνωμοδοτούν αρνητικά ως προς το αίτημα της κ. Κυριακής Κατσαρελά περί  ονοματοδοσίας οδού.

 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ.   Δ. Παπαγεωργίου ο οποίος έδωσε αρνητική ψήφο,

ομοίως και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διμηνιού  κ. Ι. Σπυρόπουλος.  

 

Α.   Δ  ι α π ι σ τ ώ ν ε ι , την αναγκαιότητα ονοματοδοσίας της οδού (παράλληλη στη Ν.Ε.Ο.) της Κοινότητας

Διμηνιού,  η οποία θα εξυπηρετήσει στα μέγιστα τους κατοίκους που διαμένουν στην εν λόγω οδό, σύμφωνα

με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της

παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στον κ. Ιωάννη Σπυρόπουλο   Πρόεδρο της Κοινότητας Διμηνιού,  προκειμένου με απόφαση του Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας,  να προβεί στην πρόταση ονομασίας της προαναφερθείσας οδού.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 37/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email