37. Παραχώρηση αίθουσας 1ου Δημοτικού Σχολείου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της εν λόγω σχολικής μονάδας

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Print Friendly, PDF & Email