37η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 25.Νοεμβρίου.2022

ορθή επανάληψη

37η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

Δευτέρα  28η Νοεμβρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δημ. 3) Μυττά Ι. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00’πμ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με της διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του μοναδικού θέματος που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 293/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 43582/30.06.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω την επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  με την οποία επιχορηγείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 253.873,54€ και εγγραφή στον π/υ 2022»
2.           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022»
3.           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 295/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022»
4.           Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022.
5.           Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022 για αυξομείωση πιστώσεων προς οικονομική ενίσχυση Συλλόγων.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email