368/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 368/2017

Περίληψη :

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του Ηλία Μπράβου , ο οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Γ’ (Προ Ημερήσιας Διάταξης)

         Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,  πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως , το Γ’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης, Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του Ηλία Μπράβου , ο οποίος είχε διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμου Σικυωνίων

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του εκλιπόντος και τόνισε :

   «Στις 12 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή ο συμπολίτης μας καθηγητής Β/θμιας εκπ/σης Ηλίας Μπράβος μαθηματικός. Πολύτιμη υπήρξε η προσφορά του αφού ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία του Δήμου μας. Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

   Η δράση του πολυδιάστατη. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπ/σης. Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών του τον έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Υπήρξε σταθερά προσηλωμένος στις αριστερές ιδέες και αρχές τις οποίες υποστήριζε με πάθος. Καθοριστικές υπήρξαν οι παρεμβάσεις του σε προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινωνία. Η πολυδιάστατη και αστείρευτη αγωνιστική του διάθεση εντυπωσίαζε ακόμα και αυτούς που διαφωνούσαν μαζί του.

Ο αιφνίδιος θάνατός του βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του, προς την οποία εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας, αλλά και σε όλους εμάς που θα στερηθούμε πλέον της παρουσίας του.

Τα παραπάνω υιοθέτησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και ανέθεσε στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιο, λόγω του θεσμικού του ρόλου, να μεταφέρει στην οικογένεια τα συλλυπητήρια όλων των μελών.

                                                                                     

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις 67 του Ν. 3852/2010.

Β. Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, εκφράζουν τα ειλικρινή

τους Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Γ.Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.

                                          

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 368/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email