368/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 368/2016

Περίληψη : Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2014 =24,60€ = από ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€).
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 23ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2014 =24,60€ = από ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 02-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

Κιάτο   2-9-2016

 
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

ΠΡΟΣ:

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (Ν. 4412/2016)

Η μορφολογία του Δήμου μας περιλαμβάνει εκτεταμένα περιαστικά δάση και αλσύλλιο εντός του αστικού ιστού.

Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα περίοδο, πρέπει να γίνουν άμεσα αποκαταστάσεις των δρόμων πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι “…ανεξάρτητα από το ότι προϊόντος του φθινοπώρου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κάμπτεται, ωστόσο, παραμένει ισχυρός λόγω του προηγηθέντος θέρους, κατά κανόνα άνυδρης εποχής. Οπότε σε περίπτωση που εμφανίζονται ανάγκες καθαρισμού του οδικού δικτύου ορισμένης περιοχής, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, επιβάλλεται για λόγους προληπτικούς να μην αμελείται η εκτέλεση των σχετικώς επιβαλλόμενων εργασιών” (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμ. Τμ. IIV, Πράξη 56/2013).

Η εκτέλεση της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί αφενός το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (συγκεκριμένα υπηρετεί ένας μόνιμος χειριστής μηχανημάτων) και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,                                         

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, καθώς και των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2016).

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 2/9/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[Μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασιλείου]

Α. Την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2014 =24,60€ = από ΣΑΤΑ 2016=24.575,40€) για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Β. Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Γ. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό βλάστησης περιαστικών δασών, των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου, καθώς και των δασικών δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2016).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 368/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email