366/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 366/2017

Περίληψη : Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Διεθνές δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα ημέρα Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθμ. πρωτ. 17026/13.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Αλεξόπουλος Βασίλειος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων   10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Πανάγου Αθανάσιος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Σπανός Κωνσταντίνος  
17 Γεώργας Χρήστος 18.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Ραυτόπουλος Γεώργιος 22. Λαλιώτης Γεώργιος        
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Μπακόλιας Παναγιώτης  
5. Νανόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)        
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 3. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 5. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Κοτσίρης Β. (Στενού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ  
     
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’ (Προ Ημερησίας Διάταξης)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο Διεθνές δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων,                   «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγω στον παραβρισκόμενο στην συνεδρίαση Δρ Σωτ. Δαμασκηνό Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω :

……… Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας προτείνει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για την Σύσταση και Λειτουργία Δικτύου Πόλεων και Επιστημονικών Φορέων με την Επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ ,

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» . Τα Ασκληπιεία ήταν ιερά και τόποι λατρείας του θεού Ασκληπιού και στην πραγματικότητα τα «πρώτα νοσοκομεία» αλλά και Κέντρα Υγείας πολιτισμού του Ελληνικού χώρου και όλου του δυτικού πολιτισμού . Θεωρώντας ότι η σύσφιξη και διεύρυνση των θεσμών και των δραστηριοτήτων ανάμεσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επιστημονικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν προκειμένου στους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας και σε πόλεις της Μεσογείου, όπου αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν Ασκληπιεία είναι έργο μέγιστης σημασίας για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς την ενίσχυση του διαπολιτιστικού διαλόγου την προώθηση επιστημονικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη ιατρικού πολιτισμικού και άλλων θεματικών μορφών τουρισμού .

           Στους όρους που έχουν τεθεί για τη εγγραφή και τους όρους συμμετοχής στο άρθρο 2 αναφέρεται: «Στο δίκτυο είναι δυνατών να συμμετάσχουν ως μέλη οι ενδιαφερόμενοι δήμοι υπό την προϋπόθεση ότι στην περιφέρεια τους υπάρχει αρχαίο Ασκληπιείο ή αρχαίο θεραπευτικό Κέντρο ( Αρχαία Τιτάνη Αρχαία Φενεός ) .

       Τα ιδρυτικά μέλη, φορείς είναι η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Επιδαύρου, ο Δήμαρχος Τρικαίων , ο Δήμαρχος Κω , ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Πρόεδρος του Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω.

   Εισηγούμαστε την εγγραφή σας στην εν λόγω Πνευματική κίνηση …………

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου με την επωνυμία « ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» (το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας)   και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου κ. Σωτ. Δαμασκηνού
  • τον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                       πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Α. Θ ε ω ρ ε ί, το θέμα έκτακτο & κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §7 του Ν.3852/2010.

Β . Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩΝ ,

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ» .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 366/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email