365/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/08.12.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 365/2020   Θέμα 2ο

Αναπροσαρμογή τελών αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής  ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12647/04.12.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας. Εκ τω προσκληθέντων προέδρων, παρευρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Λαύκας κ. Ιωάννης Αθανασούλης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Τσολάκος Γεώργιος 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7.Κατσιμπούλας Αντ.  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τηνο αρ. πρωτ. 12564/03.12.2020 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο, τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της παρ. 1Β του άρθρου 73, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ., στις αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα συστήματα άρδευσης.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, οι δήμοι επιβάλλουν υποχρεωτικώς με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου, τέλη ή δικαιώματα άρδευσης. Τα τέλη και τα δικαιώματα αυτά, επιβάλλονται λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, μόνο σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε όλους ανεξαιρέτως των κατοίκων. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έξοδα της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αναλυτικές οδηγίες, παρέχονται στην παρ. Β3 του άρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ. 46735/2020 (Β’ 3170) Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2021. Ανάλογες οδηγίες και διευκρινίσεις, παρέχονται επίσης και στο υπ’ αριθ. 3995/17-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

 

  1. Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους 2019, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2021.

 

  1. Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.

 

  1. Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2020 – έσοδα 2020 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες τις αντίστοιχης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε υπέρβαση των εσόδων, θεωρείται αυτομάτως υποκρύπτουσα φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

 

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με την υπ’ αριθ. 20/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προτάθηκε προς το Δ.Σ., η ψήφιση νέου Κανονισμού Άρδευσης για το Αρδευτικό Έργο Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής και η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για τη λειτουργία του έργου αυτού.

Ειδικότερα, προτάθηκε όπως, μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και σύνδεση υδρομετρητών από όλους τους καλλιεργητές, θα ισχύει η επιβολή τελών ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια.

Σημειωτέον  ότι, η τοποθέτηση υδρομετρητών που προέβλεπε η προηγούμενη κανονιστική απόφαση για το εν λόγω έργο, δεν υλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η βεβαίωση τελών για τα έτη 2019 και 2020, λόγω μη προσκόμισης στοιχείων στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων.

 

Αναλυτικά, τα στοιχεία εξόδων – εσόδων, έχουν ως εξής:

Κατά το έτος 2019, το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης για το εν λόγω αρδευτικό έργο ανήλθε σε € 35.295,28 αναλυόμενα ως εξής: α) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος: € 31.350,00 και β) δαπάνη μισθοδοσίας υδρονομέα: € 3.945,28. Με βάση δε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, τα έξοδα έχουν διαμορφωθεί στο ποσό των € 57.325,28 λόγω αύξησης στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, η δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύμα από τη λειτουργία του εν λόγω αντλιοστασίου, έχει ήδη ανέλθει στο ποσό των € 53.395,00. Στο ίδιο ύψος των € 57.325,28 αναμένεται να διαμορφωθούν τα έξοδα και για το 2021. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι λόγω της παλαιότητας των αρδευτικών δικτύων (χρονολογούνται ήδη από το έτος 1988) και της συνεχόμενης έκτοτε λειτουργίας τους, καταγράφεται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός βλαβών με ανάλογο κόστος στον προϋπολογισμό του Δήμου. Με βάση τα ανωτέρω και για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2021, προϋπολογίζεται το ποσό των € 57.325,28 ως έξοδο για την συγκεκριμένη υπηρεσία και αρδευτικό έργο. Σημειωτέον ότι, δεν υπάρχουν οφειλές στον Κ.Α. 81 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για δαπάνες που αφορούν το αρδευτικό αυτό έργο.

 

 

Όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου:

 Όπως ειπώθηκε ανωτέρω, δεν προσκομίσθηκαν μέχρι σήμερα, στοιχεία στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την σύνταξη βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων για τα έτη 2019 και 2020. Η υπηρεσία έχει προβεί στην αποστολή σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων τόσο στον Αντ/ρχο Δ.Ε. Στυμφαλίας όσο και στους Προέδρους των αντίστοιχων Κοινοτήτων, για την προσκόμιση των στοιχείων αυτών.

 

Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στοιχεία των ετών 2018 και 2017 καθώς είναι τα πλέον πρόσφατα οικονομικά έτη, για τα οποία υπάρχουν χρηματικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι εσόδων για το συγκεκριμένο έργο. Οι συγκεκριμένοι χρηματικοί κατάλογοι συντάχθηκαν με βάση την υπ’ αριθ. 224/2007 Απόφαση Δ.Σ. του πρώην (καποδιστριακού) Δήμου Στυμφαλίας, η οποία είχε ως εξής: α) Πάγιο τέλος ύψους € 2,00 ανά στρέμμα άρδευσης, ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη του αρδευτικού δικτύου και β) τέλος χρήσης € 16,00 ανά στρέμμα άρδευσης, ανεξαρτήτως του είδους καλλιέργειας.

Τα δε βεβαιωμένα έσοδα άρδευσης (πάγιο τέλος και τέλος άρδευσης) για το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο για το έτος 2017, ανήλθαν στο ποσό € 20.076,80 εκ των οποίων εισπράχθηκε το ποσό των € 14.942,78.

 

Ομοίως, τα βεβαιωμένα έσοδα για το έτος 2018, διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 11.978,25 εκ των οποίων εισπράχθηκαν € 8.802,25 ενώ υπάρχουν μέχρι σήμερα υπόλοιπα προς είσπραξη ύψους € 3.176,00, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν μέχρι τέλους του έτους 2020, εκμεταλλευόμενοι οι παραγωγοί-οφειλέτες και τις ευνοϊκές διατάξεις περί ρυθμίσεων των οφειλών τους σε δόσεις. Με βάση τα δεδομένα αυτά, τα έσοδα για το έτος 2018, θα ανέλθουν στο ποσό της βεβαίωσης ήτοι: € 11.978,25.

 

Σημειωτέον ότι, στα εισπραχθέντα έσοδα για τα συγκεκριμένα έτη, λαμβάνονται υπόψη και τα έσοδα του Κ.Α. 21 (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) και η εκτίμηση για τον Κ.Α. 32 (έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.).

 

Συνεπώς η διαφορά εξόδων – (εισπραχθέντων) εσόδων τελών άρδευσης για το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο είναι: Έξοδα: € 57.325,28 – Έσοδα (εισπραχθέντα)  : € 11.978,25 = € 45.347,03.

 

Δεδομένου ότι τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά το ποσό των € 45.347,03 η διαφορά αυτή θα ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρμογή των τελών. Στη συγκεκριμένη διαφορά, θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό τέλος (περιβαλλοντικό κόστος και κόστος πόρου) όπως αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω.

 

Σύμφωνα με στοιχεία που μας προσκόμισε το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η συνολικά αρδευόμενη έκταση με το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο στο σύνολο των τριών Κοινοτήτων, ανέρχεται στα 5.133 στρέμματα, εντός των οποίων καλλιεργούνται: α) σιτηρά (1.092 στρ.), β) όσπρια και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες (537 στρ.), γ) μηδική ήτοι πολυετές τριφύλλι  (236 στρ.), δ) πατάτες (49 στρ.), ε) αραβόσιτος (16 στρ.), στ) κηπευτικά (504 στρ.), ζ) δενδρώδεις (78 στρ.), η) αμπελοειδή (65 στρ.). Υπάρχουν επίσης λοιπές αροτραίες μη αρδευόμενες εκτάσεις (559 στρ.) και εκτάσεις αγραναπαύσεων (1.997 στρ.) οι οποίες θα ληφθούν μεν υπόψη στην επιβολή της σταθερής (πάγιας) ανά στρέμμα χρέωσης λόγω της δυνατότητάς τους προς άρδευση, όχι όμως στην επιβολή του μεταβλητού τέλους ανά καλλιέργεια λόγω έλλειψης τέτοιας. Το σύνολο δε της ετήσιας καταναλισκώμενης ποσότητας αρδευτικού ύδατος σε κ.μ. για το εν λόγω αρδευτικό έργο, ανέρχεται σε 1.083.680,7 κ.μ.

 

Επίσης, μας γνώρισε ότι στο ΦΕΚ Β’ 4665/29.12.2017, στο οποίο δημοσιεύθηκε η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου (EL02), υπάρχουν αναγεγραμμένα τα στοιχεία με την ανά στρέμμα κατανάλωση αρδευτικού ύδατος για κάθε καλλιέργεια σε μια αρδευτική περίοδο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι, τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού ανά στρέμμα σε μια αρδευτική περίοδο, έχει η καλλιέργεια της μηδικής (πολυετές τριφύλλι) και ακολουθούν κατά σειρά τα κηπευτικά, ο αραβόσιτος, οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπελοειδή, οι πατάτες, οι λοιπές αροτραίες και τέλος, τα σιτηρά

Εν συνεχεία μας ενημέρωσε ότι, με την υπ’ αριθ. οικ. 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/τ. Β’/22-05-2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, προσδιορίσθηκαν οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό των τιμολογίων τους, οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος, μεταξύ αυτών και οι Δήμοι, λαμβάνουν υπόψη, πέραν του χρηματοοικονομικού κόστους και το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο προσδιορίζεται ως η συνεισφορά του τελική χρήστη ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος. Το περιβαλλοντικό τέλος αναλύεται σε περιβαλλοντικό κόστος και σε κόστος πόρου. Με απόφασή της, η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γνωστοποιεί, έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, στους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στους τελικούς χρήστες.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών ύδατος προς τους τελικούς χρήστες, γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, αναφέρεται σε ένα σταθερό τέλος ανά στρέμμα καλλιέργειας και το δεύτερο μέρος, σε ένα μεταβλητό τέλος αναλόγως των κυβικών μέτρων καταναλωθέντος ύδατος ή ενναλακτικά μέχρι να τοποθετηθούν υδρομετρητές, αναλόγως της έκτασης γης, του είδους της καλλιέργειας και του τρόπου άρδευσης. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, θα πρέπει διακριτά να περιλαμβάνεται και το περιβαλλοντικό τέλος (περιβαλλοντικό κόστος και κόστος πόρου).

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 198345/04-11-2020 απόφασή του, ο Συντονιστής της Αποκ/νσης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου, προσδιόρισε για το έτος 2021, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου ανά κυβικό μέτρο ύδατος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των σχετικών τιμολογίων. Ειδικότερα, το περιβαλλοντικό κόστος, προσδιορίζεται σε € 0,00042/κ.μ. ύδατος και το κόστος πόρου σε € 0,00021/κ.μ. ύδατος.

 

Τα εισπραττόμενα ποσά από το περιβαλλοντικό τέλος, αποτελούν έσοδο του Πράσινου Ταμείου στο οποίο και αποδίδονται. Από το ποσό αυτό, ο Δήμος παρακρατεί το 2,5%, για τις ανάγκες παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

 

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής, προτείνεται όπως υπάρξει: α)  μια σταθερή (πάγια) χρέωση ανά στρέμμα καλλιέργειας ανεξαρτήτως αυτής, για τη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών από το συγκεκριμένο αρδευτικό έργο και β) μια μεταβλητή χρέωση ανά στρέμμα καλλιέργειας, αναλογικά με την συμμετοχή της στην κατανάλωση αρδευτικού ύδατος, συνεπώς και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν έχουν τοποθετηθεί υδρομετρητές, συνεπώς η μεταβλητή χρέωση θα γίνει με τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού αυτής (στρέμματα, είδος καλλιέργειας  και τρόπος άρδευσης).

 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΥΚΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (παρατίθεται αναλυτικός πίνακας εσόδων).

                 ΕΣΟΔΑ                     ΕΞΟΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Κυβικά μέτρα ύδατος              (μόνο για περιβαλλοντικό τέλος) ΤΙΜΗ

ανά

στρέμμα (€)

Σύνολο Εσόδων (€) ΕΙΔΟΣ  Σύνολο Εξόδων (€)
Σταθερή (Πάγια) χρέωση  ανά στρέμμα καλλιέργειας 5.133   5,00 25.665,00 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

 

53.395,00
Μεταβλητή Χρέωση ανά καλλιέργεια αναλόγως του είδους, των στρεμμάτων και του τρόπου άρδευσης (βλ.

συνημμένο πίνακα)

(βλ. συνημμένο πίνακα) (βλ. συνημμένο πίνακα)   ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ  
          ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ 3.930,28
Περιβαλλοντικό κόστος (βλ.

συνημμένο πίνακα)

(βλ. συνημμένο πίνακα) (βλ. συνημμένο πίνακα)   Απόδοση σε Πράσινο Ταμείο 455,15

 

Κόστος Πόρου (βλ.

συνημμένο πίνακα)

(βλ. συνημμένο πίνακα) (βλ. συνημμένο πίνακα)   Απόδοση σε Πράσινο Ταμείο 227,57

 

ΣΥΝΟΛΑ       58.008,30   58.008,30

 

Η συγκεκριμένη αύξηση έχει συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2021 στην ομάδα εσόδων Ι και δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης των αναγραφέντων σ’ αυτήν συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Επισυναπτόμενος πίνακας:

 

Α. Πάγια χρέωση ανά στρέμμα καλλιέργειας.
Σύνολο στρεμμάτων αρδευόμενης έκτασης Προτεινόμενη τιμή (€) ανά στρέμμα Σύνολο εσόδων (€)
5.133 5,00 25.665,00

 

Β. Χρέωση ανά στρέμμα και καλλιέργεια, αναλόγως της συμμετοχής της καλλιέργειας στην κατάνωλη αρδευτικού ύδατος.
Είδος καλλιέργειας / έτος/ 5ετία Αρδευόμενη έκταση Κοινότητας Καστανιάς (στρ.) Αρδευόμενη έκταση Κοινότητας Λαύκας (στρ.) Αρδευόμενη έκταση Κοινότητας Δροσοπηγής (στρ.) ΣΥΝΟΛΑ Κατανάλωση αρδευτικού ύδατος από 1: μεγαλύτερη έως 8: μικρότερη Κατανάλωση ανά καλλιέργεια σε κ.μ. ανά αρδ. περίοδο Σύνολο κατανάλωσης ανά καλλιέργεια Ποσοστό (%) κατάνάλωσης ανά καλλιέργεια στο σύνολο των καλλιεργειών Προτεινόμενες τιμές (€) στρέμμα καλλιέργειας σε σχέση με την κατανάλωση. Περιβαλλοντικό κόστος (€/κ.μ): 0,00042/κ.μ Κόστος πόρου (€/κ.μ): 0,00021/κ.μ. Σύνολο εσόδων (στρέμματα επί τιμή ανά στρέμμα)
Μηδική 123 104 9 236 1 955,7 225.545,20 20,81 23,00 94,73 47,36 5.570,09
Κηπευτικά 103 243 158 504 2 740,4 373.161,60 34,43 21,00 156,73 78,36 10.819,09
Αραβόσιτος 6 10 16 3 711,2 11.379,20 1,05 20,00 4,78 2,39 327,17
Δενδρώδεις 35 43 78 4 620,1 48.367,80 4,46 16,00 20,31 10,16 1.278,47
Πατάτες 28 12 9 49 6 592,3 29.022,70 2,68 14,00 12,19 6,09 704,28
Αμπελοειδή 7 18 40 65 5 578,2 37.583,00 3,47 13,00 15,78 7,89 868,68
Όσπρια και λοιπές αροτραίες 345 183 9 537 7 411,6 221.029,20 20,40 11,00 92,83 46,42 6.046,25
Σιτηρά 554 415 123 1092 8 126 137.592,00 12,70 6,08295 57,79 28,89 6.729,26
Λοιπές αροτραίες μη αρδευόμενες 179 301 79 559              
Αγραναπαύσεις 592 332 1073 1997              
Σύνολο 1.972,00 1.661,00 1.500,00 5.133,00     1.083.680,70 100,00   455,15 227,57 32.343,30
Γ. Γενικό Σύνολο (Α και Β τμήμα): € 25.665,00 + € 32.343,30 = € 58.008,30

Παρατήρηση: Στο σύνολο των στρεμμάτων για επιβολή του παγίου, περιλαμβάνονται και αροτραίες μη αρδευόμενες εκτάσεις και εκτάσεις αγραναπαύσεων, οι οποίες δεν θα συμπεριληφθούν στη χρέωση ανά καλλιέργεια, λόγω μη συμμετοχής στην κατανάλωση.

Παρατηρούμε ότι οι καλλιέργειες της Μηδικής, των Κηπευτικών και των Οσπρίων – Λοιπών Αροτραίων, αντιπροσωπεύουν περίπου το 76,1% του συνόλου της απαιτούμενης ποσότητας ύδατος και άρα, συμμετέχουν με το αντίστοιχο ποσοστό στην κατανάλωση ρεύματος για τις γεωτρήσεις.

Ακολουθούν τα σιτηρά με ποσοστό περίπου 13%, όμως ως καλλιέργεια, έχουν τη μικρότερη κατανάλωση ανά στρέμμα και αρδευτική περίοδο έναντι όλων. Τέλος τα όσπρια συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό στην κατανάλωση ύδατος, λόγω όμως των καλλιεργούμενων στρεμμάτων καθώς η πραγματική ανά στρέμμα και αρδευτική περίοδο κατανάλωση είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με άλλες καλλιέργειες όπως π.χ. μηδική και κηπευτικά (ΦΕΚ 4665/τ. Β’/29.12.2017). Το περιβαλλοντικό τέλος (περιβαλλοντικό κόστος & κόστος πόρου) ανέρχεται σε € 682,72.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 12564/03.12.2020 σε ορθή επανάληψη εισήγηση με το επισυναπτόμενο πίνακα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ.

Λέγγα Μ. & Κατσιμπούλα Α. μελών της επιτροπής και

Αθανασούλη Ι. προέδρου κοινότητας Λαύκας

 

Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12564/03.12.2020 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και τον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 365/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.12.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email