363/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 363/2016

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου μας στην Πανελλήνια εκστρατεία περιορισμού του Καπνίσματος σε   δημόσιους ανοιχτούς χώρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 17ο

     Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συμμετοχή του Δήμου μας στην Πανελλήνια εκστρατεία περιορισμού του Καπνίσματος σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, , έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και εξέθεσε τα παρακάτω :  

   Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ξεκίνησε μια πανελλήνια εκστρατεία με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος και στους δημόσιους ανοικτούς χώρους, για δυο λόγους :

               1. Για να περιοριστεί η ελευθερία του καπνίσματος   έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικά παραδείγματα στη νέα γενιά , για την κοινωνική αποδοχή αυτής της ανθυγιεινής συνήθειας

               και για να μην ενοχλούνται και επιβαρύνονται οι μη καπνιστές ιδίως όσοι βρίσκονται σε μικρή ηλικία αλλά και οι μεγαλύτεροι .

             2. Για να μειωθεί η τοξική ρύπανση στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα . Τα αποτσίγαρα δεν είναι απλά σκουπίδια .Περιέχουν περισσότερες από 4000 τοξικές ουσίες, αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή στις παραλίες και τη θάλασσα, δεν είναι βιοδιασπώμενα και για την για την αποδόμησή τους χρειάζονται έως και 15 χρόνια .  

          Προτείνω ο Δήμος μας να συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανάγκη, οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα για τον λόγω αυτό καλούμε του δημότες μας να αποφεύγουν το κάπνισμα σε :

 • παιδικές χαρές
 • πλατείες
 • άλση
 • δασύλλια
 • χώρους άθλησης
 • καλοκαιρινά θέατρα & κινηματογράφους
 • στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε Μ.Μ.Μ. – και
 • παραλίες

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • το με αριθ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ,
 • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 • την ισχύουσα Νομοθεσία, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ . κ . Ζάρκου Δημ. και Καρακούση Ευαγγ. οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο )

         Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, δηλώνει την πρόθεσή του, να συμμετάσχει ενεργά στην

στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δημοτών του σχετικά με την ανάγκη, οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα και καλεί τους δημότες του να αποφεύγουν το κάπνισμα σε :

 • παιδικές χαρές
 • πλατείες
 • άλση
 • δασύλλια
 • χώρους άθλησης
 • καλοκαιρινά θέατρα & κινηματογράφους
 • στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε Μ.Μ.Μ. – και
 • παραλίες

Επίσης καλεί τους δημότες να μην πετούν αποτσίγαρα στους παραπάνω χώρους στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους . Το αποτσίγαρο είναι τοξικό απόβλητο που βλάπτει τον άνθρωπο, το περιβάλλον, ενώ προκαλεί άσκοπη οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Ας προχωρήσουμε σε μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μας για να προφυλάξουμε τα παιδιά μας , να σεβαστούμε την υγεία των συμπολιτών μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 363/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

363/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/08.09.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 363/2016

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου μας στην Πανελλήνια εκστρατεία περιορισμού του Καπνίσματος σε   δημόσιους ανοιχτούς χώρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε   Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο , ύστερα από την αριθ. 13002/02.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Γεώργας Χρήστος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             13 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
3 Μπακόλιας Παναγιώτης   14 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
4 Τσιάνος Ιωάννης       15 Ζάρκος Δημήτριος       (Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.)
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       16 Κελλάρη Ιωάννα  
6 Χρυσικός Παύλος       17 Καρακούσης Ευάγγελος    
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος             18 Μπούρης Ευάγγελος    
8 Φιακάς Παναγιώτης   19 Λαλιώτης Γεώργιος    
9 Δομετίου Βασίλειος   20 Νανόπουλος Βασίλειος    
10 Μπουζιάνη –Τσαντήλα Β.   21 Σκαρμούτσος Νικόλαος   (Προσήλθε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
11 Πανάγου Αθανάσιος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μαυραγάνη Κυριακή       2 Θελερίτης Γεώργιος                 3 Μυττάς Ιωάννης   4 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Ραυτόπουλος Γεώργιος 6 Κελλάρης Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Σελέκος Κ. (Καλιάνων
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
      Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
      Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
      Κοτσίρης Β. (Στενού)  
      Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
      Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
      Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
      Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
                             

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 17ο

     Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συμμετοχή του Δήμου μας στην Πανελλήνια εκστρατεία περιορισμού του Καπνίσματος σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, , έθεσε υπόψη του συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και εξέθεσε τα παρακάτω :  

   Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ξεκίνησε μια πανελλήνια εκστρατεία με στόχο τον περιορισμό του καπνίσματος και στους δημόσιους ανοικτούς χώρους, για δυο λόγους :

               1. Για να περιοριστεί η ελευθερία του καπνίσματος   έτσι ώστε να μην υπάρχουν αρνητικά παραδείγματα στη νέα γενιά , για την κοινωνική αποδοχή αυτής της ανθυγιεινής συνήθειας

               και για να μην ενοχλούνται και επιβαρύνονται οι μη καπνιστές ιδίως όσοι βρίσκονται σε μικρή ηλικία αλλά και οι μεγαλύτεροι .

             2. Για να μειωθεί η τοξική ρύπανση στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα . Τα αποτσίγαρα δεν είναι απλά σκουπίδια .Περιέχουν περισσότερες από 4000 τοξικές ουσίες, αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή στις παραλίες και τη θάλασσα, δεν είναι βιοδιασπώμενα και για την για την αποδόμησή τους χρειάζονται έως και 15 χρόνια .  

          Προτείνω ο Δήμος μας να συμμετάσχει ενεργά στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανάγκη, οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα για τον λόγω αυτό καλούμε του δημότες μας να αποφεύγουν το κάπνισμα σε :

 • παιδικές χαρές
 • πλατείες
 • άλση
 • δασύλλια
 • χώρους άθλησης
 • καλοκαιρινά θέατρα & κινηματογράφους
 • στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε Μ.Μ.Μ. – και
 • παραλίες

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • το με αριθ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ,
 • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 • την ισχύουσα Νομοθεσία, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ . κ . Ζάρκου Δημ. και Καρακούση Ευαγγ. οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο )

         Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, δηλώνει την πρόθεσή του, να συμμετάσχει ενεργά στην

στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δημοτών του σχετικά με την ανάγκη, οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα και καλεί τους δημότες του να αποφεύγουν το κάπνισμα σε :

 • παιδικές χαρές
 • πλατείες
 • άλση
 • δασύλλια
 • χώρους άθλησης
 • καλοκαιρινά θέατρα & κινηματογράφους
 • στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε Μ.Μ.Μ. – και
 • παραλίες

Επίσης καλεί τους δημότες να μην πετούν αποτσίγαρα στους παραπάνω χώρους στα πεζοδρόμια ή στους δρόμους . Το αποτσίγαρο είναι τοξικό απόβλητο που βλάπτει τον άνθρωπο, το περιβάλλον, ενώ προκαλεί άσκοπη οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

Ας προχωρήσουμε σε μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μας για να προφυλάξουμε τα παιδιά μας , να σεβαστούμε την υγεία των συμπολιτών μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 363/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email